Stöd du kan ansöka om

Så här går det till

Biståndsenheten tar emot ansökningar både muntligt och skriftligt. När vi fått din ansökan gör en biståndshandläggare en utredning innan du får ett biståndsbeslut om vilka insatser du har rätt till. Utredningens omfattning varierar beroende på dina behov och vilka insatser som du ansökt om. 

Klicka på länkarna nedan för att läsa mer om vad du kan ansöka om.

Hemtjänst

Trygghetslarm

Dagomsorg

Omsorgsbidrag

Korttidsplats

Växelvård

Vård- och omsorgsboende


För att ansöka om något av ovanstående eller om du har andra frågor, kontakta din biståndshandläggare.