Avgift trygghetslarm

Den 1 januari, 2018 införde kommunen ett nytt beräkningssätt för avgifter för trygghetslarm. Den nya modellen innebär att avgiften beräknas som en del av prisbasbeloppet och beror på hur stor inkomst du har.

Avgiften för trygghetslarm under 2020 kostar 266 kronor per månad.