Avgift trygghetslarm

Från 1 januari, 2018 inför kommunen ett nytt beräkningssätt för avgifter för trygghetslarm. Den nya modellen innebär att avgiften beräknas som en del av prisbasbeloppet.

Hur påverkas jag som kund?

Prisbasbeloppet för 2018 är ännu inte fastställt och förändras från år till år. Därför går det inte att säga exakt vad avgiften för trygghetslarm kommer att bli från 1 januari, 2018. 

Ett räkneexempel: Avgiften för trygghetslarm för 2017 är 206 kronor per månad enligt det beräkningssätt som kommunen använder just nu. Om vi redan under 2017 hade använt oss av det nya beräkningssättet hade avgiften blivit maximalt 252 kronor per månad. Hur stor höjningen blir beror på hur stor inkomst du har.

När får jag veta vad avgiften för trygghetslarm blir från 1 januari, 2018?

Mer information om den nya avgiften kommer under hösten.