Avgifter för hemtjänst

Det här gäller för dig som har hemtjänst.
Du betalar efter en timtaxa utifrån antalet beviljade biståndstimmar per kalendermånad. För 2021 är timtaxan 214 kronor per timme. Avgiften debiteras månaden efter att insatsen har utförts. Avgiften för hemtjänst är uppdelad i service och omsorg. Service omfattar insatser rörande städning, fönsterputs, bud, inköp av livsmedel, renbäddning samt tvätt och klädvård. Omsorg omfattar alla de insatser som rör den personliga omvårdnaden som tex. dusch, måltidshjälp, avlösning i hemmet, aktiveringstid, egenvård, ledsagning, toalettbehov, förflyttning eller insatser under natten.

Kostnad för mat

Du kan få färdiglagad mat hem till dig. Maten kostar 67 kronor per portion. Till detta kommer en kostnad på 18 kronor per portion för distribution av maten. Kostnaden för matdistribution faller inom ramen för omsorgstaxan.

Kostnad för dagomsorg

Avgiften för dagomsorg är 24 kronor per dag. Dessutom betalas en mat-kostnad på 67 kronor per dag.

Avgift för korttidsboende

Avgiften för korttidsplats är 200 kr per dygn. 71 kronor utgör avgift för omsorg och 129 kronor utgör kostnad för mat. Ankomstdygnet är avgiftsbelagt och hemgångsdygnet är avgiftsbefriat.

Avgift för trygghetslarm

Avgiften för trygghetslarm är 268 kronor per månad.

Patientavgift

Avgiften gäller medborgare mellan 19 och 84 år som har hemsjukvård i sitt hem. Kostnaden blir 302 kronor per månad, när du är inskriven i den kommunala hemsjukvården. Du får en faktura varje månad. Denna avgift omfattas av kommunens maxtaxa.