Så här räknar vi ut avgift för omsorgen

Så här räknar vi ut vad du ska betala i omsorgsavgift.
  Inkomst av tjänst/pension
+ Inkomst av kapital
- Skatt
= Nettoinkomst
+ Bostadstillägg
= Disponibel inkomst
- Förbehållsbelopp
- Bostadskostnad
- Ev. individuellt belopp
   
Avgiftsutrymme

Nettoinkomst

Som avgiftsgrundande inkomst räknas aktuella inkomster som är skattepliktiga enligt inkomstskattelagstiftningen, taxerad inkomst av kapital samt vissa andra inkkomster som till exempel bostadstillägg. Förvaltningen skickar ut en inkomstförfrågan i februari och räknar om avgiftsunderlaget i mars varje år. 

Förbehållsbelopp

Med förbehållsbelopp menas det belopp som du har rätt att ha kvar av egna medel, innan kommunen får ta ut avgiftför service och omsorg. Förbehållsbeloppet avser att täcka utgifter för mat, hushållskostnader och personligabehov inklusive läkarvård och medicin. Förbehållsbeloppet fastställs med hänsyn till basbeloppet och ändras varje år. För år 2016 är förbehållsbeloppet för dig som är över 65 år och ensamstående 5 001 kronor, för dig som är över 65 år och sammaboende 4 225 kronor per månad. För dig som är under 65 år och ensamstående är förbehållsbelppet 5 501 kronor per månad och för sammanboende under 65 är beloppet 4 648 kronor per person och månad för makar och sammanboende. Kommunen kan i vissa fall sänka förbehållsbeloppet. Det kan till exempel vara om du bor i särskilt boende där hushållsel ingår i hyran.

Individuellt belopp

Om du på grund av särskilda omständigheter har ett varaktigt personligt behov som är mer omfattande ännormalt kan du få ett individuellt belopp som gör ditt förbehållsbelopp högre. Det kan till exempel vara om du har dyrare mat på grund av att du har mat abonnemange ller kostnader för god man. Kostnaden ska vara varaktig, över 6 månader, och överstiga 200 kronor per månad.

Avgiftsutrymme

Avgiftsutrymmet är det belopp som blir kvar när förbehållsbeloppet dragits från nettoinkomsten. Avgiftsutrymmet används som underlag för att beräkna omsorgsavgiften. Det är den högsta omsorgsavgift som den enskilde kan betala.