Så här räknar vi ut avgiftsunderlaget

Nettoinkomst per månad (inkomst efter skatt)
+ Nettoinkomst av kapital
+ Bostadstillägg/bostadsbidrag
- Minimibelopp
- Boendekostnad/hyra per månad
= Avgiftsutrymme per månad

Nettoinkomst

Som avgiftsgrundande inkomst räknas aktuella inkomster som är skattepliktiga enligt inkomstskattelagstiftningen, taxerad inkomst av kapital samt vissa andra inkomster som till exempel bostadstillägg. Förvaltningen skickar ut en inkomstförfrågan i januari och räknar om avgiftsunderlaget i februari varje år. 

Förbehållsbelopp är minimibelopp och boendekostnad

Med förbehållsbelopp menas det belopp som du har rätt att ha kvar av egna medel, innan kommunen får ta ut avgiftför service och omsorg. Förbehållsbeloppet avser att täcka utgifter för mat, hushållskostnader och personligabehov inklusive läkarvård och medicin. Förbehållsbeloppet fastställs med hänsyn till basbeloppet och ändras varje år. För år 2019 är förbehållsbeloppet (per månad) för dig som är:

  • över 65 år och ensamstående 5 249 kronor
  • över 65 år och sammanboende 4 435 kronor
  • under 65 år och ensamstående 5 774 kronor
  • under 65 år och sammanboende 4 879 kronor per person.

Kommunen kan i vissa fall sänka förbehållsbeloppet. Det kan till exempel vara om du bor i särskilt boende där hushållsel ingår i hyran.

Individuellt belopp

Om du på grund av särskilda omständigheter har ett varaktigt personligt behov som är mer omfattande än normalt kan du få ett individuellt belopp som gör ditt förbehållsbelopp högre. Det kan till exempel vara om du har dyrare mat på grund av att du har mat abonnemange eller kostnader för god man. Kostnaden ska vara varaktig, över 6 månader, och överstiga 200 kronor per månad.

Avgiftsutrymme

Avgiftsutrymmet är det belopp som blir kvar när förbehållsbeloppet dragits från nettoinkomsten. Avgiftsutrymmet används som underlag för att beräkna omsorgsavgiften. Det är den högsta omsorgsavgift som den enskilde kan betala.