Höjda avgifter inom omsorgen från 1 januari 2018


Justering av avgifter för mat och trygghetslarm

Avgift

Nuvarande avgift

Avgift från och med 
1 januari, 2018

Helabonnemang särskilt boende inkl. sondmat

3 363 kr/mån

3 681 kr/mån

Mat korttidsplats

112 kr/dygn

123 kr/dygn

Matportion ordinärt boende

60 kr/portion

64 kr/portion

Avgift för matdistribution

17 kr/dag

17 kr/dag

Lunch och fika dagomsorg

60 kr/dag

64 kr/dag

Trygghetslarm

206 kr kr/månad

 256 kr/månad

* Individ & Familjeomsorg följer Vård & Omsorgs avgiftstaxa för maten och det är också Vård & Omsorgs personal som levererar maten.

Årlig justering av övriga avgifter som görs med anledning av att prisbasbeloppet höjs

Avgift

Nuvarande avgift

Avgift från och med 1 januari, 2018

Maxtaxa (omsorgsavgift)

2013 kr/månad

2 044 kr/månad

Timtaxa hemtjänst       

201 kr/tim

204 kr/tim

Avgift för korttidsplats, omsorg

67 kr/dygn

68 kr/dygn

Avgift för dagomsorg 

22 kr/dag

23 kr/dag