Omsorgsbidrag

Din närstående kan få ett ekonomiskt bidrag för den hjälp som han eller hon får från anhöriga, efter bedömning och beslut av en biståndshandläggare.

Vill du veta mer kontakta din biståndshandläggare.