Avgifter inom Individ & Familjeomsorg

Det här gäller för dig som har insatser inom Individ & Familjeomsorg.

Boendestöd

Du som har boendestöd i hemmet betalar 214 kronor per timma utifrån beviljad insats enligt arbetsplan.

Min boendestödjare är sjuk, vad händer då?

När din boendestödjare är sjuk blir du kontaktad av koordinator för boendestödet.

Jag vill avboka min tid med mindre än 5 dagar, får jag ändå betala?

Ja, avgiften blir densamma. Du måste avboka minst 7 dagar innan avsatt tid.

Min boendestödjare har semester eller är sjuk. Vad händer om jag erbjuds en annan boendestödjare?

Du får betala som vanligt när du får en ersättare när ordinarie boendestödjare har semester eller är sjuk.

Vad händer om jag tackar nej till vikarie?

Du får betala som vanligt.

Jag blir erbjuden en annan tid istället för min ordinarie tid som jag brukar ha, vad händer med avgiften då?

Du får betala som vanligt om du blir erbjuden en annan tid.

Korttidsvistelse utanför det egna hemmet

Om du är beviljad korttidsvistelse utanför det egna hemmet i form av lägerverksamhet, stödfamilj eller korttidsboende betalar du en avgift på 103 kronor per dygn för mat-kostnader. Om du bor på korttidsboende efter beslut enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, SoL, betalar du 200 kronor per dygn som avser kostnad för mat och omsorg.

Avgift för placerade barn under 18 år

Enligt socialtjänstlagen är föräldrar skyldiga att i skälig utsträckning bidra till kommunens kostnader när ett barn under 18 år får vård utanför det egna hemmet.

Det belopp som föräldrarna ska bidra med är, 0-11 år, 1 573 kronor, 11-15 år, 1 723 kronor och 15-18 år, 2 073 kronor. Föräldrars skyldighet att betala avgift för barn som placerats av kommunen upphör när barnet fyller 18 år.

Avgift för placerade unga över 18 år

För dig som över 18 år och exempelvis bor i bostad med särskild service på internat vid gymnasiestudier tar kommunen ut en matavgift på 102 kronor per närvarodygn.