Boenden för äldre

Vård- och omsorgsboende är ett gemensamt namn för olika typer av bostäder som riktar sig till dig som behöver omfattande omsorg, vård och service och inte längre klarar att bo kvar i ditt eget hem.

I Kungsbacka kommun finns vård- och omsorgsboenden i kommunal regi och i privat regi. Du får möjlighet att bo i ett vård- och omsorgsboende efter en biståndsbedömning.

På flera vård- och omsorgsboenden finns särskilda enheter som vänder sig till personer med demenssjukdom.

Läs mer om de olika typerna av boenden under rubrikerna till vänster.

Ansök om bostadstillägg