Bostadstillägg

Oavsett om du bor kvar i din ursprungliga bostad eller har flyttat in i vård- och omsorgsboende kan du ansöka om bostadstillägg för pensionärer hos Pensionsmyndigheten.

Bostadstillägg/bostadsbidrag är ett inkomstprövat tillägg till din inkomst. Ansökan om bostadstillägg sker hos Försäkringskassan, telefon: 0771-524 524 eller Pensionsmyndigheten, telefon: 0771-776 776.