Att bo på ett boende i kommunal regi

I Kungsbacka kommun finns sex vård- och omsorgsboenden som drivs i kommunal regi. Våra vård- och omsorgsboenden finns i alla kommundelar och vi har lägenheter för dig som behöver stöd och omsorg antingen på grund av fysisk funktionsnedsättning eller på grund av demenssjukdom.

Ansök om en lägenhet

För att få en lägenhet på ett boende i kommunal regi, kontakta biståndshandläggarna.

Läs mer om hur du ansöker om en lägenhet på ett särskilt boende

Om du har låg inkomst, så kan du ansöka om bostadstillägg via Pensionsmyndigheten.

Om bostadstillägg på Pensionsmyndighetens webbplats

Du inreder som du själv vill

Du hyr din lägenhet genom förvaltningen för Vård & Omsorg, och har ett hyreskontrakt med fastighetsägaren. I din bostad finns en höj- och sänkbar säng med madrass och ett sängbord. I övrigt möblerar du med dina egna möbler och tillhörigheter så som du själv vill ha det.

Tänk på detta när du flyttar in

Vi som arbetar här

Vi som arbetar på vård- och omsorgsboendet är undersköterskor och vårdbiträden. Vårt mål är att behålla det friska och stärka självkänslan och integriteten hos dig. Vi fokuserar på ett gott bemötande och på att du ska ha inflytande över din vardag.

Dina behov i centrum

Vi använder arbetssättet Individens behov i centrum. Arbetssättet utgår från Socialstyrelsens nationella modell Äldres behov i centrum. Syftet med arbetssättet är att vi ska se till dig som individ och hur dina behov och förutsättningar för att leva ett tryggt och värdigt liv ser ut. Det är du som står i centrum, och vi ska anpassa vårt arbete efter dina behov.

Vi arbetar förebyggande

För att säkerställa att du får en god vård och omsorg, arbetar vi förebyggande genom att använda det nationella kvalitetsregistret Senior Alert.

Läs mer om vårt förebyggande arbete

En egen kontaktperson

När du flyttar in får du en personlig kontaktperson. Kort efter att du har flyttat in, bjuder kontaktpersonen in dig till ett välkomstsamtal. Under välkomstsamtalet får du information om sådant som kan vara bra för dig att veta om ditt nya boende, och vi vill gärna veta mer om dig och dina vardagliga rutiner. Du kan vända dig till kontaktpersonen om du har frågor kring ditt boende. Det är också kontaktpersonen som tillsammans med dig skriver din genomförandeplan. Genomförandeplanen beskriver vilken typ av stöd och insatser som du behöver. Som stöd i vårt arbete, använder vi oss av levnadsberättelsen.

Här kan du ladda ner mall och riktlinjer för levnadsberättelsen

Personal dygnet runt

Boendet är bemannat dygnet runt med omsorgspersonal. Dagtid har du även vid behov tillgång till sjuksköterska. Du har också vid behov tillgång till en fysioterapeut (sjukgymnast) och en arbetsterapeut. På kvällar, nätter och helger finns också möjlighet att ha kontakt med kommunens distriktssköterska vid behov. Du hittar kontaktuppgifter till enhetschefen på respektive boendes webbsida.

Måltider

Vi serverar frukost, middag, kvällsmat, två mellanmål och även nattmål om så önskas. Vi erbjuder två middagsalternativ alla dagar. Tillsammans med middagen serveras även dessert. Vi arbetar på olika sätt för att göra måltiderna till trevliga stunder, till vardag som till fest. Vi firar traditioner och högtider året om och då är måltiderna självklart en del av upplevelsen.

Läs mer om mat för äldre och matabonnemang

Aktiviteter

Vårt mål är att du ska ha en meningsfull vardag utifrån dina intressen. Därför erbjuder vi gemensamma dagliga aktiviteter och social samvaro. Det kan till exempel vara utevistelse, musikkvällar, spadagar och bingo. Varje boende är unikt, och gör aktiviteter utifrån de personer som bor där.

Tandvård

Du som bor på ett vård- och omsorgsboende har genom Region Halland rätt att få hjälp med nödvändig tandvård. Du betalar då en patientavgift som ingår i sjukvårdens högkostnadsskydd. Du har också rätt att en gång om året få en gratis munhälsobedömning. När du flyttar in på ett vård- och omsorgsboende får du ett intyg om nödvändig tandvård. Har du frågor om tandvård så kan du kontakta ansvarig chef för ditt vård- och omsorgsboende via vårt gemensamma kundcenter Kungsbacka direkt på telefon 0300-83 40 00.