Det här lovar vi om vård- och omsorgsboende

Du får en kontaktperson

Vi garanterar att du ska få en namngiven kontaktperson när du flyttar in på ett särskilt boende. Om du inte är nöjd med din kontaktperson har du rätt att byta.

Du får en individuell plan

Vi garanterar att vi gör en individuell genomförandeplan tillsammans med dig och din närstående inom fyra veckor efter att du har flyttat in.
Planen ska följas upp minst två gånger per år och vid behov.

Ditt larm ger dig snabb hjälp

Vi garanterar att ditt larm besvaras inom fem minuter. Den som svarar ser till att du får den hjälp du behöver.

Vi erbjuder social samvaro

Vi garanterar att alla särskilda boenden erbjuder dagliga gemensamma aktiviteter och social samvaro.