Demens

Demens är ett samlingsnamn och en diagnos för en rad symtom som orsakas av hjärnskador. De kan yttra sig på olika sätt.

Ofta försämras minnet och förmågan att klara av vardagliga sysslor.

Språk, tidsuppfattning och orienteringsförmåga är andra förmågor som påverkas negativt. Oro, nedstämdhet och beteendeförändringar kan vara symtom på demens.

Symtomen leder till att personer med demens har svårt att klara sin tillvaro utan stöd från anhöriga.

Vad kan jag få hjälp med?

  • Rådgivning, samtal och stöd  
  • Hembesök
  • Förmedla kontakt med biståndshandläggare för att ansöka om att få hemtjänst
  • Anhörigstöd
  • Hjälp med att ansöka om färdtjänst
  • Ansökan till dagomsorg för personer med demenssjukdom
  • Erbjuda deltagande i anhörigutbildning för både make eller maka samt vuxna barn
  • Kontakt med arbetsterapeut eller sjukgymnast för att få information om hjälpmedel som kan förenkla vardagen

Vart vänder jag mig?

Kontakta biståndshandläggaren för att få reda på vad just du kan få för stöd.