Annas led - demensvård i Halland

Annas led är ett samverkansprojekt mellan kommunerna i Halland och Region Halland för en trygg och säker demensvård.

Projektets mål är att skapa en modell för hur kommunerna, närsjukvården och specialistvården ska samarbeta för att på bästa sätt hjälpa personer med demenssjukdom.

Vården och omsorgen ska vara likvärdig i hela länet och säkerställa en vård med god kvalitet för personer med demenssjukdom. 

För att tydligt beskriva vårdkedjan och kontaktvägarna med fokus på personer med demens används en fiktiv berättelseserie om Anna.