Demenssamordnare

Kommunens demenssamordnare finns som ett stöd för dig som har en demenssjukdom, liksom för dina anhöriga. Demenssamordnaren ser också till att demensvården i kommunen har en god kvalitet.

Demenssamordnaren erbjuder samtal och hembesök för dig som är anhörig till en person med demenssjukdom. Samordnaren hjälper dig också att få kontakt med olika myndigheter, som till exempel Försäkringskassan.

Demenssamordnaren deltar i vårdplaneringsmöten och hjälper dig som är anhörig att komma i kontakt med myndigheter som till exempel Försäkringskassan.

Demenssamordnaren har ett nära samarbete med Demensteamet.

Ett annat uppdrag för samordnaren är också att löpande utbilda och stötta personalen och samverka med region Halland inom demensområdet.