Demenssjuksköterska

Kommunens demenssjuksköterskor finns som ett stöd för dig som har en demenssjukdom, liksom för dina anhöriga. Demenssjuksköterskan ser också till att demensvården i kommunen har en god kvalitet.

Demenssjuksköterskan erbjuder samtal och hembesök för dig som är anhörig till en person med demenssjukdom. Demenssjuksköterskan hjälper dig också att få kontakt med olika myndigheter, som till exempel Försäkringskassan.

Demenssjuksköterskan deltar i vårdplaneringsmöten och hjälper dig som är anhörig att komma i kontakt med myndigheter som till exempel Försäkringskassan.

Demenssjuksköterskan har ett nära samarbete med Demensteamet.

Ett annat uppdrag för demenssjuksköterskan är också att löpande utbilda och stötta personalen och samverka med region Halland inom demensområdet.