Färdtjänst

Färdtjänst är en anpassad typ av kollektivtrafik och ska inte förväxlas med annan persontrafik som exempelvis taxiresor.

Färdtjänst är till för dig som har en funktionsnedsättning som medför att du har väsentliga svårigheter att förflytta dig på egen hand eller att resa med allmänna kommunikationer. Funktionsnedsättningen ska vara längre än tre månader. En individuell bedömning av funktionsnedsättningens svårighetsgrad måste alltid göras. Rätten till färdtjänst är åldersoberoende. Hög ålder i sig ger således inte rätt till färdtjänst.

Precis som i den allmänna kollektivtrafiken reser du tillsammans med andra resenärer men resorna sker i personbilar eller rullstolsbussar. Samåkningen innebär att resan kan ta ungefär dubbelt så lång tid som en direktresa med eget fordon eller taxi.

Ansökan om färdtjänst

För att din ansökan ska hanteras så tryggt och effektivt som möjligt rekommenderar vi att du ansöker digitalt genom e-tjänsten här intill. Tänk på att du i e-tjänsten behöver ha läkarintyg samt eventuella andra bilagor (till exempel antagningsbesked vid ansökan av studieresor) inscannade i PDF-format.

Vill man inte ansöka digitalt så går det även bra att ansöka med en blankett.

Så här ansöker du i e-tjänsten

 1. Kontrollera att du har gällande bank-ID samt aktuella bilagor inscannade. Behöver du ett nytt läkarintyg så använd dokumentet Läkarutlåtande i länken ovan när du kontaktar din läkare eller vårdcentral. Det är alltid du själv som skickar in läkarintyget, det ska alltså inte skickas direkt från din vårdgivare.
 2. Starta digital ansökan genom länken e-ansökan färdtjänst här intill.
 3. Fyll i samtliga obligatoriska uppgifter och beskriv noggrant ditt hälsotillstånd och orsakerna till att du behöver färdtjänst. Detta ska du göra även om de framgår av läkarintyget.
 4. Skicka in ansökan. Vår handläggningstid är cirka 4 veckor.

Så här ansöker du med pappersblankett

 1. Kontrollera att du har ett aktuellt läkarintyg. Behöver du ett nytt läkarintyg så använd dokumentet Läkarutlåtande i länken ovan när du kontaktar din läkare eller vårdcentral. Det är alltid du själv som skickar in läkarintyget, det skall alltså inte skickas direkt från din vårdgivare
 2. Fyll i och skriv ut dokumentet Ansökningsblankett om färdtjänst.
 3. Fyll i samtliga obligatoriska uppgifter och beskriv noggrant ditt hälsotillstånd och orsakerna till att du behöver färdtjänst. Detta skall du göra även om de framgår av läkarintyget.
 4. Skicka in ansökan, adressen står på ansökningsblanketten. Vår handläggningstid är cirka 4 veckor samt tid för distribution och posthantering.

Särskilda behov eller arbets- och studieresor

 1. Behöver du tillstånd för resor till och från studier och arbete så kan du ansöka om detta. Använd samma länk till e-tjänst som beskrivs ovan, alternativt pappersblanketter. Har du redan ansökt om färdtjänst går det bra att göra en kompletteringsansökan. Uppge då att din ansökan kompletterar en tidigare.

Vad är en färdtjänstresa?

Färdtjänst använder du när du vill hälsa på vänner, göra inköp, besöka frisören, gå på teater, bio eller någon annan form av fritidsaktivitet.

Vad är inte en färdtjänstresa?

Färdtjänst gäller inte för resor till sjukvård, sjukvårdande behandling, sjukgymnastik, tandvård, rehabiliteringsinsatser eller utprovning av hjälpmedel. Ersättning för sjukresor prövas av sjukvårdshuvudmannen. För bokning av sjukresor kontaktar du Resam telefon 0771-91 00 90.

Färdtjänsttillstånd gäller inte heller för resor till och från grundskola, särskola och särgymnasium. Dessa resor ligger inom skolans ansvarsområde.

Hur ansöker jag om färdtjänst?

För att kunna ansöka om färdtjänst i Kungsbacka kommun måste du vara folkbokförd här. Ansökan om färdtjänst görs på kommunens ansökningsblankett. Det är viktigt att ansökan är komplett och att du tydligt beskriver varför du inte kan åka med allmänna kommunikationer. Tillsammans med ansökan ska du alltid skicka med ett aktuellt läkarutlåtande. Läkarutlåtandet berättigar i sig inte till färdtjänst, utan utgör endast en del av beslutsunderlaget. 

Särskilda behov

Har du särskilda behov i samband med färdtjänstresa ansöker du om det på samma gång som du ansöker om färdtjänst. Behoven ska kunna styrkas genom utlåtande av läkare med specialistkunskap inom aktuellt område. Har du redan ett färdtjänsttillstånd och fått ett nytt behov ansöker du om detta på ansökan för särskilda behov. 

Fortsatt färdtjänst

Har du fortsatt behov av färdtjänst när ditt tidsbegränsade tillstånd löper ut ansvarar du själv för att ansöka om nytt tillstånd. Ansökan ska vara färdtjänstutredarna tillhanda senast en månad innan ditt aktuella tillstånd går ut.

Det är viktigt att ansökan är komplett och att du tydligt beskriver varför du inte kan åka med allmänna kommunikationer. Det räcker inte med att hänvisa till tidigare ansökan eller tidigare läkarutlåtande. Glöm inte att bifoga ett nytt och aktuellt läkarutlåtande.

Handläggning

Handläggningen påbörjas inte förrän både ansökan och läkarutlåtande kommit in till förvaltningen för Teknik. Handläggningstiden är upp till fyra veckor. Under sommaren och semesterperioden kan handläggningstiden bli något längre.

Frågor om handläggning av ansökan

Har du frågor om ansökan, färdtjänsttillstånd, beslut, regelverk eller andra frågor som rör själva handläggningen är du alltid välkommen att kontakta färdtjänstutredarna på kommunens färdtjänstenhet, telefon 0300-83 84 20, tisdag och torsdag klockan 10-12.

Allmänna frågor om färdtjänst kan du maila till teknik.fardtjanst@kungsbacka.se. Har du frågor som rör en specifik person vill vi att du lämnar ett telefonnummer som vi kan nå dig på då vi inte besvarar personfrågor via mail, på grund av sekretess.

Beslut

När din ansökan behandlats får du ett skriftligt beslut. Har ansökan beviljats får du ett beslut om bifall. Av beslutet framgår hur länge ditt färdtjänsttillstånd gäller, vilken typ av fordon som beviljats och eventuella särskilda behov.

Du behöver inte något särskilt färdtjänstkort, utan du legitimerar dig med vanlig legitimation. 

Har din ansökan bara beviljats till viss del eller inte alls får du ett beslut om avslag, tillsammans med en överklagandehänvisning. Ett överklagande ställs till förvaltningsrätten i Göteborg men skickas till förvaltningen för Teknik. Färdtjänstutredaren tar ställning till om beslutet kan ändras eller om det ska skickas vidare till förvaltningsrätten i Göteborg för avgörande.

GDPR

Samtliga personuppgifter behandlas enligt Dataskyddsförordningen GDPR.

Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter

Hur långt kan jag åka på mitt färdtjänsttillstånd?

Kungsbackas färdtjänstområde delas in i tre zoner och du kan resa inom och mellan dessa zoner med ditt vanliga färdtjänsttillstånd.

 • Zon 1: Kungsbacka stad
 • Zon 2: Utanför Kungsbacka stad men inom kommunen
 • Zon 3: Göteborgs, Mölndals, Härrydas, Marks och Varbergs kommun.

Karta zon 1-3

Karta zon 1

Riksfärdtjänst

Vill du resa utanför dessa tre zoner kan du ansöka om riksfärdtjänst. Mer information och ansökningsblankett hittar du här:

Riksfärdtjänst

Kan jag få färdtjänst till arbete, studier eller daglig verksamhet?      

Har du ett färdtjänsttillstånd och behöver färdtjänstresor för att kunna ta dig till och från arbete, studier (ej särgymnasium) eller daglig verksamhet ansöker du om detta på en särskild blankett. Ansökan ska vara färdtjänstutredarna tillhanda senast 10 arbetsdagar innan sysselsättningen börjar.

Arbetsresor

 Arbetsresor kan beviljas till och från arbete om du har färdtjänsttillstånd och inkomst av arbete med minst 25 procents tjänstgöring. Du ansöker på särskild blankett och bifogar ett arbetsintyg från arbetsgivaren.

Studieresor

Studieresor kan beviljas till dig som har ett färdtjänsttillstånd och behöver färdtjänst till och från vanlig gymnasieskola (ej särgymnasium) eller annan utbildning som ger rätt till statligt studiestöd enligt studiestödsförordningen. Studieresor beviljas under perioden 1 september till och med 31 maj året därefter. Du behöver därför göra en ny ansökan inför varje läsår.  Glöm inte att bifoga antagningsbesked.

När och hur bokar jag en färdtjänstresa?

Resa kan bokas tidigast 14 dagar innan planerad resa och fram till själva resdagen. Du väljer själv om du vill boka en resa i taget eller en tur- och returresa. Du meddelar vilken tid du önskar resa och bokningssystemet söker upp en tid inom 45 minuter för den önskade tiden. Tid och pris meddelas vid beställningstillfället.

Eftersom alla resor samordnas kan resan ta ungefär dubbelt så lång tid som en direktresa med egen bil eller taxi.  

Har du en absolut tid att passa, till exempel ett tåg eller flyg är det viktigt att du talar om detta när du beställer resan. Du beställer då en resa med så kallad senast framme-tid.

Boka din resa

Du kan boka en resa dygnet runt via

Du kan också boka din resa med Hallandstrafikens nya app eller webbportal för serviceresor. Registrera dig via länken nedan och ladda ner appen Serviceresor från App Store eller Google Play.

Med färdtjänstens internetbokning kan du själv boka din färdtjänstresa när som helst på dygnet. Beställningssidan når du här:

Internetbokning av färdtjänstresor

För att kunna logga in och boka din resa, måste du först skapa ett konto. Klicka på länken ovan och välj skapa konto. Då skickar Hallandstrafiken hem inloggningsuppgifter till din folkbokförda adress. Det tar alltså någon dag innan du kommer igång.

Observera att endast färdtjänstresor går att boka via internet. Övriga resor till daglig verksamhet, arbets- och studieresor måste göras via Samres beställningscentral telefon 0771-900 500.

Vilken information behövs när jag bokar en resa?

Ange namn och personnummer samt vilken adress du vill resa från och adressen du vill resa till. Glöm inte att ange om du har en tid att passa: en senaste-framme-tid.

På samma gång som du bokar resan anger du också om du behöver hjälp av chauffören till och från bilen eller annan hjälp, som kan lämnas enligt den reseservice som ingår.

Eftersom resorna samplaneras behöver du av utrymmesskäl också ange om du tar med:

 • hjälpmedel och vilken typ av hjälpmedel, till exempel rollator eller rullstol; hopfällbar eller inte
 • ledsagare, personal eller en medresenär
 • ledarhund
 • sällskapsdjur (ska förvaras i bur eller väska)

Om du tar med en hemtjänstpersonal eller personlig assistent är det viktigt att du meddelar beställningscentralen att du vill boka en så kallad assistentresa.

Hur och när kan jag avboka en beställd resa?

För att inte drabbas av onödiga kostnader för en resa som du inte kommer att göra måste du avboka resan senast en timma före bekräftad avresetid.

Avbokningen gör du via beställningscentralen, telefon 0771-900 500 eller Hallandstrafikens webbplats.

Vilken hjälp kan jag få av chauffören?

I chaufförens arbetsuppgifter ingår en viss reseservice. I reseservicen ingår:

 • assistans till och från portentré eller fastighetsgräns samt i och ur bilen
 • i och urlastning av ett nödvändigt hjälpmedel
 • bärhjälp med två kassar eller en resväska mellan bil och portentré/fastighetsgräns
 • hjälp med säkerhetsbältet
 • trappklättrare, för dig som är rullstolsburen och inte har tillgång till hiss

Observera att trappklättrare inte finns i alla bilar. Trappklättrare kan inte heller användas i alla typer av trappor. Kontrollera därför med färdtjänstenheten om vilka villkor som gäller, i god tid innan du beställer resan. Tillstånd för trappklättring gäller under begränsad tid.

Hjälp enligt reseservicen bokas hos beställningscentralen på samma gång som du beställer resan.

Får jag ta med någon på resan?

Medresenär

Som färdtjänstresenär har du möjlighet att ta med en person som resesällskap. Detta kallas för medresenär och bokas på samma gång som du beställer din resa. Medresenären och du påbörjar resan tillsammans och följs åt under hela resan. Du kan alltså inte plocka upp eller släppa av en medresenär längs med resan. Kostnaden för medresenären tas ut enligt samma färdtjänsttaxa som du själv betalar och debiteras på din månadsfaktura. Vill du att medresenären själv ska stå för sin kostnad får du alltså själv ta betalt av denne.

Egna barn

Förutom en medresenär får du även ta med dig egna barn under 12 år. Barn under sju år åker med gratis.  För barn som är sju till och med elva år betalar du en egenavgift enligt färdtjänsttaxan för barn och ungdom. Kostnaden debiteras på din månadsfaktura.

Hemtjänstpersonal

Hemtjänstpersonal och personlig assistent reser med dig gratis. När du bokar resan meddelar du att du vill boka en assistentresa.

Ledsagare

En ledsagare är, enligt färdtjänstlagen, en person som du måste ha med under själva resan för att resan ska kunna genomföras. Behovet av ledsagare grundar sig på din funktionsnedsättning och de behov du har under själva resan. Behovet ska alltså vara knutet till själva resan och inte till exempelvis vistelsen vid resmålet. Kan du resa själv, med den hjälp som chauffören kan ge, men behöver hjälp på själva resmålet har du möjlighet att ta med en medresenär enligt ovan.

För att få ta med en ledsagare behöver du först ansöka om detta på en särskild blankett. Behovet av ledsagare ska också styrkas med läkarutlåtande eller intyg från sakkunnig inom aktuellt område.

Psykisk funktionsnedsättning ska styrkas av legitimerad psykolog. Läkarutlåtandet skickar du in tillsammans med ansökan till kommunens färdtjänstenhet. Adressen hittar du på ansökningsblanketten.

Beviljas du ledsagare åker denne med utan kostnad.

Hjälpmedel, bagage, djur, barnsäkerhet

Vilka hjälpmedel får jag ta med?

Du får ta med ett hjälpmedel som du behöver för att kunna genomföra resan. På samma gång som du beställer resan meddelar du vilken typ av hjälpmedel du behöver ta med, till exempel hopfällbar rullator eller hopfällbar rullstol. Har du beviljats rullstolsbuss på ditt beslut innebär detta att du reser sittandes i din rullstol. Hjälpmedel som du behöver endast på resmålet berättigar inte till en annan fordonstyp än den som du fått beviljad enligt ditt beslut.

Hur mycket bagage får jag ta med?

Du får ta med dig max två kassar, typ matvarukassar, eller en resväska.

Får jag ta med mig min ledarhund eller husdjur?

Ledarhund och sällskapsdjur får medfölja på resan. Sällskapsdjur ska förvaras i bur eller väska under resan. På samma gång som du beställer resan meddelar du också om du tar med ledarhund eller sällskapsdjur.

Finns det bilbarnstol eller bälteskudde i bilarna?

Bälteskudde finns i alla bilar. Behöver ditt barn en bilbarnstol eller annan bilsäkerhetsutrustning tar du själv med det och installerar det i bilen.

Vad gör jag om bilen inte kommer på bekräftad tid?

Av olika orsaker kan beställd färdtjänstbil bli försenad och inte komma på den bekräftade tiden. Är bilen försenad 10 minuter eller mer ringer du och efterlyser den hos beställningscentralen, telefon 0771-900 500.

Blir jag kompenserad för försenad bil?

Försening som beror på omständigheter som inte går att påverka, exempelvis trafikstörning, extrem väderlek och liknande kompenseras inte.

Det är Samres kundtjänst som utreder om du har rätt till kompensation. Enligt Samres resegaranti kan du bli kompenserad om en bil är försenad mer än 30 minuter efter bekräftad tid. Kompensationen utges med en gratis enkelresa, under förutsättning att du anmält förseningen till beställningscentralen, telefon 0771-900 500. Visar utredningen att du har rätt till kompensation kontaktar Samres dig. Nästa gång du beställer en resa meddelar du att du vill använda dig av den resa du fått enligt resegarantin.

Vart vänder jag mig med klagomål på resan?

Synpunkter eller klagomål på en färdtjänstresa kan du lämna till

Samres kundtjänst
0774-41 10 00
kundtjanst.kungsbacka@samres.se.

Det är Samres som utreder dina klagomål och om du har rätt till kompensation enligt resegarantin.

Vad kostar resan?

Du betalar en egenavgift som fastställs varje år av kommunfullmäktige. Aktuella egenavgifter hittar du här samt i broschyren Taxa för färdtjänst under Dokument nedan. Den kan också beställas från kommunens kundcenter Kungsbacka direkt, telefon 0300-83 40 00.

Hur och när betalar jag resan?

Du betalar dina färdtjänstresor mot faktura. I början av varje månad får du en faktura som avser de resor du gjort under föregående månad och kostnaden för eventuella medresenärer. Vill du att din medresenär betalar sin egen resa får du själv ta betalt av denne. Har du inte rest alls någon månad får du inte heller någon faktura.

Frågor på fakturan?

Frågor om innehållet på fakturan besvaras av Hallandstrafiken telefon 0771-750 600 eller via Hallandstrafikens webbplats.

Frågor om betalning eller autogiro besvaras av Visma Collector, tel 0771-232 400.

Observera att färdtjänstutredarna på kommunens färdtjänstenhet inte har tillgång till fakturorna och kan därför inte besvara frågor som rör fakturan.

Viktiga telefonnummer

 • Beställning av färdtjänstresa: 0771-900 500
 • Anmälan om försenad bil: 0771-900 500
 • Avbokning av resa: 0771-900 500
 • Synpunkter eller klagomål på resan: 0774-41 10 00
 • Fakturafrågor: 0771-750 600
 • Frågor om betalning eller autogiro: 0771-232 400
 • Frågor om reglerna kring färdtjänst: 0300-83 84 20
 • Bokning av sjukresa görs hos Resam: 0771-910 090

Kontakta gärna

Färdtjänsten
0300-83 84 20
Telefontid tisdag och torsdag klockan 10-12

Övrig kontorstid kan du kontakta kommunens kundcenter Kungsbacka direkt
0300-83 40 00