Färdtjänst

Färdtjänst är en särskild form av kollektivtrafik. Den är till för dig som på grund av funktionsnedsättning inte kan resa med allmänna kommunikationsmedel.

Under rubriken Gator och trafik på kungsbacka.se kan du läsa mer om färdtjänst.