Hemtjänsten i Kungsbacka kommun

Hemtjänsten i Kungsbacka kommun är namnet på den kommunala hemtjänsten i Kungsbacka. Vi som arbetar här är anställda av kommunen. Vi finns på plats i hela kommunen och har därför alltid nära hem till dig.

Hemtjänstpersonalen arbetar i mindre arbetslag och har ansvar för ett antal personer som har behov av stöd, service och omvårdnad.

I hemtjänsten ingår även särskilda uppdrag som till exempel anhörigstöd, dagomsorg, demensteam, inköpsteam, larm, nattpatrull, fixartjänst, träffpunkter och äldrelägenheter.

Verksamhetschef Hemtjänsten
Ann-Helen Svensson
0300-83 43 20
ann-helen.svensson@kungsbacka.se

Biträdande verksamhetschef
Monika Linghoff
0300-83 82 40
monika.linghoff@kungsbacka.se

Hemtjänstgrupper i geografiska områden

Onsala
Enhetschef: Lovisa Almquist
0300-83 47 41
lovisa.almquist@kungsbacka.se

Kullavik, Anhörigstöd 
Enhetschef: Cecilia Thornström
0300-83 50 12
cecilia.thornstrom@kungsbacka.se

Vallda 
Enhetschef: Charlotte Bengtsson
0300- 83 83 83
charlotte.bengtsson@kungsbacka.se  

Öster
Järnvägsgatan, Signeskulle
Enhetschef: Therese Hallebäck
0300-83 83 56
therese.halleback@kungsbacka.se

Centrum, Demensteamet
City, Varla 
Enhetschef: Pernilla Munge
0300-83 47 73
pernilla.munge@kungsbacka.se

Centrum, Demensteamet samt Dagomsorg
Enhetschef: Veronica Thorin
0300-83 45 90
veronica.thorin-eriksson@kungsbacka.se

Hede, Älvsåker
Enhetschef: Ann-Helen Liljensten
0300-83 87 59
ann-helen.liljensten@kungsbacka.se

Fjärås
Enhetschef: Ronny Kvilling
0300-83 41 71
ronny.kvilling@kungsbacka.se

Gullregnet samt Inköpsteamet
Enhetschef: Eva Mann
0300-83 37 58
eva.mann@kungsbacka.se

Trygghetslarm, Nattpatrull
Enhetschef: Anne-Louise Merkel
0300-83 47 58
anne-louise.merkel@kungsbacka.se

Nattpatrull, Fixaren
Enhetschef: Mikael Delin
0300-83 39 12
mikael.delin@kungsbacka.se 

Åsa,Frillesås
Enhetschef: Hanna Vestklev
0300-83 51 84
hanna.vestklev@kungsbacka.se

Vikarieenheten, undersköterske-teamet samt städteamet
Enhetschef: Sonja Svensson
0300-83 51 77
sonja.svensson@kungsbacka.se