Du som bor hemma

För att du ska kunna bo kvar hemma så länge som möjligt erbjuder vi dig olika former av stöd och hjälp, till exempel hemtjänst, dagomsorg eller trygghetslarm.

Klicka på länkarna nedan om du vill läsa mer om vilken hjälp du kan få om du bor kvar hemma.

Hemtjänst

Avlösning 

Fixartjänst

Trygghetslarm

Mat hemma

Syn- och hörselhjälp

Bostadstillägg 

Dagomsorg

Så här ansöker du

När du vill ansöka om hjälp och stöd ska du fylla i en ansökningsblankett som du kan få av biståndshandläggaren.