Bostadstillägg

Oavsett om du bor kvar i din ursprungliga bostad eller har flyttat in i vård- och omsorgsboende kan du ansöka om bostadstillägg för pensionärer hos Pensionsmyndigheten.

Om du inte redan har bostadstillägg kan du ansöka om detta hos Pensionsmyndigheten tel. 0771-776 776 eller Försäkringskassan på tel. 0771-524 524.

Kvarstår problemet även efter detta kan du ansöka om kompletterande försörjningsstöd hos kommunen tel.0300-83 42 97. Måndag 08.30-09.30 samttisdag – fredag 10-12.