Hemtjänsten i Kungsbacka kommun

Hemtjänsten i Kungsbacka kommun är namnet på den kommunala hemtjänsten i Kungsbacka. Vi som arbetar här är anställda av kommunen. Vi finns på plats i hela kommunen och har därför alltid nära hem till dig.

Hemtjänstpersonalen arbetar i mindre arbetslag och har ansvar för ett antal personer som har behov av stöd, service och omvårdnad.

I hemtjänsten ingår även särskilda uppdrag som till exempel anhörigstöd, dagomsorg, demensteam, inköpsteam, larm, nattpatrull, fixartjänst, träffpunkter och äldrelägenheter.

Verksamhetschef Hemtjänsten
Ann-Helen Svensson
ann-helen.svensson@kungsbacka.se

Biträdande verksamhetschef
Monika Linghoff
monika.linghoff@kungsbacka.se

Hemtjänstgrupper i geografiska områden

Onsala
Enhetschef
Lovisa Almquist
0300-83 47 41
lovisa.almquist@kungsbacka.se

Kullavik
Enhetschef
Cecilia Thornström
0300-83 50 12
cecilia.thornstrom@kungsbacka.se

Vallda 
Enhetschef
Charlotte Bengtsson
0300- 83 83 83
charlotte.bengtsson@kungsbacka.se  

Öster
Järnvägsgatan, Signeskulle
Enhetschef
Ronny Kvilling
0300-83 41 71
ronny.kvilling@kungsbacka.se

City/Varla
Enhetschef
Mikael Delin
mikael.delin@kungsbacka.se
0300-83 39 12

Enhetschef
Diana Fast
diana.fast@kungsbacka.se
0300-83 39 28 

Hede, Älvsåker
Enhetschef
Åsa Andersson
0300-83 52 59
asa.andersson3@kungsbacka.se

Fjärås
Enhetschef
Sara Nygren
0300-83 46 45
sara.nygren@kungsbacka.se

Gullregnet 
Enhetschef
Jenny Wittgren
jenny.wittgren@kungsbacka.se

Åsa, Frillesås
Enhetschef
Åsa Mentzer
0300- 834624
asa.mentzer@kungsbacka.se