Privata utförare av hemtjänst i Kungsbacka kommun

Den privata hemtjänsten i Kungsbacka finns på plats i hela kommunen och har därför alltid nära hem till dig.

När du har fått ett biståndsbeslut om hemtjänst ger biståndshandläggaren dig mer information om hur du väljer utförare. Hemtjänstpersonalen arbetar i mindre arbetslag och har ansvar för ett antal personer som har behov av stöd, service och omvårdnad.

Här nedan finner du en lista över de privata utförare som är verksamma inom hemtjänsten i Kungsbacka kommun.

Utförare hemtjänst

Blommans hemtjänst och service i Halland AB
Insats:
omsorg och service
Utför insatser: Fjärås, östra centrala Kungsbacka, östra delen av kommunen, västra centrala Kungsbacka samt Anneberg. 
Verksamhetschef: Aferdita Rrmoku Ibishi
0340-89 111
info@blommanshemtjanst.se
Länk till hemsidan: Blommans hemtjänst

Gottskärs Hemtjänst AB
Insats:
omsorg och service
Utför insatser: Hela Kungsbacka kommun
Carina Ogrander 
0300-77 057
carina.ogrander@gottskarshemtjanst.se
Länk till hemsidan: Gottskärs hemsjänst

Olivia Hemomsorg AB
Insats:
omsorg och service
Utför insatser: Hela Kungsbacka kommun
Regionchef: Emma Karlsson
Teamchef: Jessica Jansson Kinder
0300-54 12 00
hemomsorg-kungsbacka@olivia.se
Länk till hemsidan: Olivia hemomsorg