Mobil besöks- och insatsregistrering

Från och med 1 mars 2015 införs mobil insats- och besöksregistrering med mobil dokumentation inom den kommunala hemtjänsten

Mobil insats- och besöksregistrering innebär att personal i realtid via sin mobiltelefon registrerar de insatser och besök man gör under sin arbetsdag.

Kvaliteten ökar

Syftet med systemet är att kvalitetssäkra hela hemtjänstprocessen från myndighetsbeslut, till utförande och uppföljning – men även inom journalföring. Genom att alla insatser och besök registreras elektroniskt så blir det enklare att göra uppföljningar och förbättringar av beslut och verksamhet.

Hur fungerar mobil besöks- och insatsregistrering?

Systemet fungerar så att personalen registrerar när de startar och avslutar sina besök i mobiltelefonen.  De anger vad (vilka insatser) de har utfört. För att visa att man är på plats så kommer det i varje hemtjänsttagares hem sättas upp en liten klisterlapp som personalen läser av med sin telefon. Den registrering personalen gör skapar sedan rapport i ett annat system där man kan se vem som varit på plats, vad man har gjort och hur lång tid det tog. Man kan också se om besök blivit avböjda. Dessa rapporter skapar ett underlag för verksamheten och ger en bättre överblick över det dagliga arbetet. Det underlättar även planering av arbetet för personalen och ökar flexibiliteten. Rapporterna kan även användas av handläggarna på biståndsenheten för att öka rättsäkerheten vid uppföljningar av beslut.

Personalen kan även på plats göra sin dokumentation i mobiltelefonen istället för att göra det vid en dator vid dagens slut. Personalen kan även direkt på plats lämna meddelanden till kollegor eller till planerare/enhetschef.

Hur berörs du som har hemtjänst?

Mobil besöks- och insatsregistrering är helt kostnadsfritt för dig som har hemtjänst. Du kommer att märka förändringen genom att vi sätter upp en klisterlapp i ditt hem. Personalen behöver även använda sin mobiltelefon i arbetet oftare än innan. Då detta är ett nytt arbetssätt för personalen så kan det ta lite tid till en början – men i förlängningen är målet att personalen sparar in tid genom att kunna göra klart sitt besök direkt på plats.

Systemet kommer att införas inom hemtjänsten i kommunal regi under våren 2015 och just nu ser vi över hur det ska införas även för externa utförare.

Ansvarig enhetschef - kommunens gemensamma kundcenter Kungsbacka direkt hjälper dig vidare på telefon 0300-83 40 00.

Kontakta gärna:

Utvecklare Johan Lantz
0300-83 48 38
johan.lantz@kungsbacka.se