Syn- och hörselhjälp

Du som har en varaktig syn- eller hörselnedsättning kan få stöd av kommunens syn-och hörselsamordnare.

Du som har en syn- eller hörselnedsättning kan få stöd av kommunens syn-och hörselsamordnare. Syn- och hörselsamordnaren ger råd och kan tillsammans med dig hitta lösningar för att underlätta vardagen utifrån dina förutsättningar och behov. Du kan exempelvis få hjälp att träna på hur du ska använda dina syn- och hörhjälpmedel eller hur en aktivitet kan göras på annat sätt. 

Syn- och hörselsamordnaren kan även ge information till dig, dina närstående och personal om funktionsnedsättningen. Samordnaren kan också ge råd och tips som kan underlätta vardagens aktiviteter och kommunikation.

Att rådfråga syn- och hörselsamordnaren är kostnadsfritt.

Kontakta gärna