Syn- och hörselhjälp

Du som har en varaktig syn- eller hörselnedsättning kan få stöd av kommunens syn-och hörselinstruktör.

Syn- och hörselinstruktören ger råd och kan tillsammans med dig hitta lösningar för att underlätta vardagen. Du kan få hjälp att träna på hur du ska använda dina syn- och hörhjälpmedel. 

Du, din närstående och personal kan få information om funktionsnedsättningen. Det kan handla om vad funktionsnedsättningen innebär i dina dagliga aktiviteter, hur du som har en syn- eller hörselnedsättning bör bli bemött och råd om hjälpmedel.

Att rådfråga syn- och hörselinstruktör är kostnadsfritt.

Kontakta gärna