Vårdplanering

Om du har behov av dagliga insatser erbjuds du en vårdplanering.

När du skrivs ut från sjukhuset och du har behov av dagliga insatser från äldreomsorgen i kommunen erbjuds du en samordnad vårdplanering. Om du inte har behov av dagliga insatser men behöver exempelvis trygghetslarm eller hjälp med städning kan du själv kontakta en biståndshandläggare

Vid vårdplaneringen deltar du själv, eventuellt en anhörig, personal från sjukhuset samt biståndshandläggare, sjuksköterska och/eller fysioterapeut/sjukgymnast från kommunens vårdplaneringsteam.

Under vårdplaneringen har du möjlighet att ansöka om hjälp från äldreomsorgen och vi planerar den närmaste tiden efter sjukhusvistelsen. Den hjälp du beviljas beslutas av biståndshandläggare.