Om du inte är nöjd

Om du inte är nöjd med den vård eller omsorg som du får vill vi gärna att du hör av dig till oss med din synpunkt. På följande sidor kan du läsa och få guidning hur du ska gå till väga i olika situationer.