Detta kan du förvänta dig

Många av kommunens tjänster har kvalitetsdeklarationer. I kvalitetsdeklarationerna talar vi tydligt om vilken service du kan få, så att du vet vad du kan förvänta dig.
Vård & Omsorg i Kungsbacka kommun har kvalitetsdeklarationer för biståndsbeslut,  hemtjänst och vård- och omsorgsboende.
I kvalitetsdeklarationerna beskriver vi vad vi lovar dig som kommuninvånare vad gäller biståndsbeslut, hemtjänst och vård- och omsorgsboende. Kvalitetsdeklarationerna uppdateras varje år och det är politikerna i nämnden för Vård & Omsorg som bestämmer vad vi ska lova.
Här kan du läsa mer om vad vi lovar i våra deklarationer för biståndsbeslut, hemtjänst och vård- och omsorgsboende.