Lämna synpunkt eller klagomål

Som patient eller kund ska du få en god vård och omsorg. Om du varit med om något inom omsorgen eller vården som du inte är nöjd med kan du lämna synpunkter eller klagomål. Det kan du göra både som kund, patient eller som anhörig.

Vänd dig till närmaste chef

Om du är missnöjd med den vård eller omsorg som du fått ska du i första hand kontakta chefen för verksamheten. De är skyldiga att ta emot klagomål och synpunkter. De ska svara på dina synpunkter eller klagomål och förklara vad som hänt och vilka åtgärder som gjorts för att det inte ska hända igen.

Patientnämnden fungerar som länk

Om du inte är nöjd med det svar du fått av chefen kan du vända dig till Patientnämnden. Patientnämnden är en opartisk instans som finns i alla landsting och regioner och som fungerar som en länk mellan dig och vården. Läs mer om Patientnämnden på 1177.se

Anmäl till Inspektionen för Vård och Omsorg

Vissa händelser kan du anmäla till Inspektionen för Vård och Omsorg, IVO. det kallas att lämna in ett enskilt klagomål. Men först ska du ha kontaktat chefen för verksamheten där du fick vård eller omsorgsinsatser eller patientnämnden.   
Du kan läsa mer om hur du gör en anmälan på IVO:s hemsida

Lämna en synpunkt på webben

Du kan också lämna en synpunkt eller klagomål på webben: www.kungsbacka.se. Tänk på att det du skriver blir en offentlig handling, vilket innebär att andra invånare kan läsa det du skriver.

Tänk på att vara så konkret som möjligt

Dina synpunkter eller klagomål kan gälla exempelvis bemötande, behandling eller kommunikation. För att det ska bli lättare att utreda händelsen är det bra om du kan beskriva:

  • Vad det är som hänt.
  • Vilka konsekvenser händelsen fått för dig eller din anhörige.
  • När och var händelsen inträffade.

Du ska få svar så snart som möjligt

När du lämnat in en synpunkt eller klagomål till Kungsbacka kommun bör du få en bekräftelse från verksamheten om att de tagit emot ditt ärende. I Kungsbacka kommun ska du få ett svar om vad som händer med ditt ärende inom tio arbetsdagar.
Om du klagar åt en annan person så kan informationen omfattas av sekretess. Det kan innebära att vi inte har rätt att lämna ut information till dig.