Så påverkar du

Lämna dina synpunkter

Du kan ge förslag till vård och omsorg, ge beröm eller lämna klagomål.

Lämna en synpunkt

Du kan också lämna beröm, synpunkter eller klagomål direkt till personalen i äldreomsorgen. Vi tar hand om dina synpunkter och ger dig alltid någon form av återkoppling.

Svara på våra enkäter

För att vi ska veta vad du som får vårt stöd eller vår omsorg eller service tycker genomför vi regelbundet enkäter. Där får du och dina anhöriga tala om hur du upplever stödet och kontakten med oss.  

Invånardialog

Vård & Omsorg genomför invånardialoger ungefär två gånger per år, i olika ämnen som är intressanta för allmänheten att diskutera och där politikerna är påverkbara i frågan. Vi annonserar löpande om aktuella dialoger som är på gång!

Brukarträffar

Vård och omsorgens hemtjänstgrupper ordnar brukarträffar två gånger per år för dig och dina anhöriga.

Öppna nämndsmöten

Nämnden för Vård & Omsorg har öppet möte med frågestund för allmänheten två gånger per år. Mötet hålls i fullmäktigesalen och du har möjlighet att i förväg skicka dina frågor till politikerna i nämnden.