Överklaga biståndsbeslut

När du ansökt om stöd hos biståndshandläggaren får du ett beslut. Om du inte är nöjd med ett beslut om stöd som du har ansökt om kan du överklaga till förvaltningsrätten.

Du kan överklaga inom tre veckor efter att du fått beslutet. Din biståndshandläggare kan hjälpa till med din överklagan. 

Det här ska vara med i överklagan
Du ska ange beslutsfattare, datum, varför du anser beslutet oriktigt och vilken ändring du vill ha. Bifoga gärna handlingar eller annat som du anser stöder din uppfattning. Underteckna också din överklagan och uppge namn, personnummer, postadress och telefonnummer. 

Förvaltningsrätten avgör
Vi skickar sedan överklagandet till Förvaltningsrätten som prövar ditt överklagande. För att överklagandet ska kunna prövas måste handlingarna ha kommit in senast inom tre veckor från den dagen du får del av beslutet. Överklagandet ska lämnas eller skickas till den som fattat beslutet. 

Skicka din överklagan hit:

Kungsbacka kommun
Vård & Omsorg
Myndighetsutövning
Handläggarens namn
434 81 Kungsbacka