Aktuellt på träffpunkterna

På den här sidan kan du läsa om vad som händer på de olika träffpunkterna i kommunen.

Digital teknik för seniorer

Inställt med hänsyn till risk för smittspridningen av coronaviruset

Tid: onsdagar 11.30-12.30
Plats: Kulturhuset Fyren, Kungsbacka 

Är du nyfiken på dagens digitala teknik? På drop in-träffarna kan du bekanta dig med teknik - främst surfplattor och smarta telefoner. Syftet är att locka till nyfikenhet och inspirera till ökat användande. Du behöver inte ha några förkunskaper. Ta gärna med dig telefon eller surfplatta. Vi har även ett antal surfplattor som du kan låna om du inte har en egen.

Det är kostnadsfritt och ingen föranmälan krävs. Personal från mobila biblioteken, Fyrens bibliotek och träffpunkterna håller i dessa träffar.

Klicka på denna länk för mer information om digital teknik

Slöjdsalar tillsvidare ingen verksamhet

Inställt med hänsyn till risk för smittspridningen av coronaviruset.

Kultur & Fritid tillhandahåller slöjdsalar på Kyvikshus och Pölagården samt på vård- och omsorgsboendet Löftagården. Verksamheten i slöjdsalarna drivs av seniorerna själva. För mer information kontakta:

Lisa Lindberg, enhetschef 
0300-83 41 42
elisabeth.lindberg@kungsbacka.se

Dialogmöte

På träffpunkternas dialogmöten, har du som senior möjligheten att påverka och forma innehållet på träffpunkten både vad det gäller kulturprogram, aktiviteter, utflykter, fester med mera samt hur miljön i lokalen kan utformas för allas trevnad. Dina åsikter och förslag ligger till grund för kommande innehåll på träffpunkten. Förutom träffpunktens personal deltar även en representant från förvaltningen. Dialogmöten äger rum i maj och november. För aktuella datum och tider kontakta din träffpunkt.

SMS från träffpunkterna

Få meddelande om kulturprogram så som underhållning, föreläsningar och filmvisning på träffpunkterna, direkt i din mobil. För att anmäla dig till tjänsten skriver du fr träff och skickar det till nummer 722 70. Glöm inte mellanslaget efter fr i meddelandet.

När du inte vill ha tjänsten längre skickar du fr träffstopp till 722 70.

Kontakta gärna