Foto: Sara Sandbacka

Aktuellt på träffpunkterna

Här nedan kan du läsa om vad som händer just nu på de olika träffpunkterna i kommunen.

Fyra nya mötesplatser öppnar upp!

Välkommen till nya mötesplatser i Åsa, Förlanda, Idala samt Hålabäck i Kungsbacka!
Dessa mötesplatser blir ett komplement till träffpunkterna och håller aktiviteter en förmiddag var tredje vecka på respektive ort.

För mer information om aktiviteter, datum och tider se anslag för var mötesplats.
Idala
Förlanda
Åsa 
Hålabäck

Onsala träffpunkt i egen regi

Under våren 2019 har Onsala träffpunkt formats som ett aktivitetshus för och av seniorer. I dag finns många aktiviteter som drivs av seniorer så som linedance, yoga, bridge och bokcirklar. Ytterligare aktiviteter är sittgymnastik, ChiBall, målargrupp, dart och boule samt allsång och bingo.

Under hösten startas filmvisning en gång i månaden samt en studiecirkel för återbruk i ämnet "Sy om sy nytt". Även en matlagningskurs för herrar är aktuell från september.

Digital teknik på kulturhuset Fyren

Är du nyfiken på dagens digitala teknik? På drop-in träffarna kan du bekanta dig med teknik, främst surfplattor och smarta telefoner. Syftet är att locka till nyfikenhet och inspirera till ökat användande, inga förkunskaper krävs. Ta gärna med dig "din teknik", det finns även ett fåtal surfplattor till utlåning. Det är kostnadsfritt och ingen föranmälan krävs. 

Under höstterminen 2019 kommer Digitala Teknikträffar att äga rum på onsdagar klockan 12-13 på kulturhuset Fyren. Personal från mobila biblioteken, Fyrens bibliotek samt träffpunkten håller i dessa träffar.

Välkommen! 

Anslag

För mer information, ring: 0300-83 86 26.

Simning för seniorer

På onsdagar mellan klockan 11.30-13.30 är det lite lugnare i Kungsbacka simhall och ett bra tillfälle för att bada och simma.
Personal från träffpunkten finns på plats oftast sista onsdagen i varje månad med undantag för juni, juli samt augusti.  Se nedan anslag för datum.
Badavgift; 33 kronor.
Ingen föranmälan. Se anslaget och ytterligare information om seniorsimning.

Träffpunkterna har en blogg

Träffpunkterna har en blogg för att kunna berätta mer om sin verksamhet. Välkommen att besöka den och kommentera gärna det du läser. 

Dialogmöte

På mötet har du som senior möjligheten att påverka och forma innehållet på träffpunkten både vad det gäller kulturprogram, aktiviteter, utflykter, fester med mera samt hur miljön i lokalen kan utformas för allas trevnad. Dina åsikter och förslag ligger till grund för kommande innehåll på träffpunkten. Förutom träffpunktens personal deltar även en representant från förvaltningen. Datum och tid för möte hittar du i respektive träffpunkts månadsprogram.

SMS från träffpunkterna

Få meddelande om eventuella förändringar i träffpunkternas program, direkt i din mobil. För att anmäla dig till tjänsten skriver du fr träff och skickar det till nummer 72270. Glöm inte mellanslaget efter fr i meddelandet.

När du inte vill ha tjänsten längre skickar du fr träffstopp till 72270.

Slöjdsalar

Kultur & Fritid tillhandahåller slöjdsalar på Kyvikshus och Pölagården samt på Vård och Omsorgsboendet Löftagården. Verksamheten i slöjdsalarna drivs av seniorerna själva. För mer information kontakta ansvarig enhetschef för träffpunkterna.

Kontakta gärna