Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2014

Varje år skickar Socialstyrelsen enkäten Vad tycker de äldre om äldreomsorgen till ett urval av äldre som har hemtjänst eller bor på äldreboende. Frågorna handlar om kvaliteten på den vård och omsorg som den äldre får.

Resultat 2014

Äldreboenden

Alla äldreboenden

Bedagården

Blåvingevägen

Bukärrsgården

Djäknegården

Ekhaga

Kolla

Löftagården

Måhaga

Signeshus

Tölö smedja

Vickan

Åsa (för få svarande)

Hemtjänst

All hemtjänst i Kungsbacka

Demensteamet

Hemservice Halland

Hemtjänst Centrum

Hemtjänst Fjärås, Gullregnet

Hemtjänst Hede, Älvsåker 

Hemtjänst Onsala

Hemtjänst Vallda

Hemtjänst Åsa - Frillesås 

Hemtjänst Öster 

Kullavik-Särö Hemtjänst

Veteranpoolen AB