Individuella samtal

Kungsbacka kommun erbjuder individuella samtal för dig som ger stöd, hjälp eller omsorg till en närstående i din närhet som inte klarar av vardagen på egen hand. Detta kan bero på fysisk eller psykisk sjukdom, ålder eller funktionsnedsättning.

Vi lyssnar, vägleder och kan fungera som ett bollplank för dina funderingar. Vi hjälper också till att förmedla kontakter, exempelvis till handläggare, vårdcentral och andra myndigheter.

Vi har tystnadsplikt och ingen skyldighet att dokumentera samtalet. Det betyder att du kan vara anonym och att samtalet inte registreras i några system.

 

Kontakta gärna

Anhöriga till en person med till exempel psykisk, neuropsykiatrisk eller intellektuell funktionsnedsättning eller om du är anhörig till barn.
Anhörigkonsulent 
0300-83 47 54
anhorigstod-if@kungsbacka.se

Anhöriga till person över 18 år som har långvarig fysisk sjukdom, demenssjukdom eller är äldre.
Anhörigcenter
0300-83 42 29
vardochomsorg.anhorigstod@kungsbacka.se 

E-tjänst: kontakta anhörigstödet

Anhöriglinjen, anhörigas riksförbund: 0200-23 95 00
Nationella hjälplinjen: 0771-22 00 60