Vård & Omsorgs anhörigcenter

Vård & Omsorgs anhörigcenter finns på Västergatan 23 i Kungsbacka.

Anhörigcenter är en informations och mötesplats som vänder sig till dig som stödjer en närstående inom familjen, släkten eller vänkretsen.

Du är välkommen till oss för att få information om vilket stöd du kan få. Du har även möjlighet att träffa andra anhöriga i en liknande situation som din. Stödet är kostnadsfritt och vi har tystnadsplikt.

Vi vänder oss till dig som ger stöd, hjälp eller omsorg till en närstående i din närhet som inte klarar av vardagen på egen hand. Detta kan bero på ålder, demenssjukdom eller långvarig fysisk sjukdom.

Café på onsdagar

På grund av de nya restriktionerna så kommer anhörigcenter att vara stängt en tid framöver.  Det innebär att det vanliga caféet ställs in men istället erbjuder vi ett digitalt café via dator, padda eller mobil. Det digitala cafét kommer vara på onsdagar mellan klockan 13.30-15.00 med start den 19 januari.
Anmäl dig på mejl: vardochomsorg.anhorigstod@kungsbacka.se

När du anmält dig får du en inbjudan med en länk som du använder för att vara med på caféet. Om du känner dig osäker på hur du ska göra så kan vi träna innan. Hör bara av dig om du vill ha hjälp att komma igång.

Enskilt samtal

Vi lyssnar, vägleder och bollar tankar och funderingar. Du kan boka ett fysiskt enskilt samtal på anhörigcenter, telefon, utomhus eller digitalt via Teams. Om vi ses fysiskt håller vi naturligtvis avstånd.
Ring och boka en tid som passar dig. 

Vi finns även tillgängliga på telefon alla vardagar 8-16.

Anhörigcirklar

I en anhörigcirkel får du träffa och prata med andra i en liknande situation som din. Vi träffas under ett antal tillfällen och utgår från olika teman. Du får information och kunskap och vi utbyter tankar med varandra.

Just nu finns inga anhörigcirklar som pågår. 

Ljusbehandling och massage

Från september till april när dagsljuset minskar kan Anhörigcenters ljusrum göra dig piggare. Du känner mera energi och får ett bättre humör .Fyra personer kan sitta i ljusrummet samtidigt och behandlingen varar ungefär en timme. 

Anhörigcenter erbjuder hel- eller halvkroppsmassage i en Syogra massagesäng med infraröd värme. Sängen har inbyggda jadekulor som långsamt masserar upp och ner längs ryggraden och nacken samtidigt som de alstrar värme och bildar infraröda strålar. 

Kontakta Anhörigcenter för att boka tid. Massage- och ljusbehandlingen är gratis. Har du bokat tid men får förhinder – ring och avboka. 

Anpassningar under pandemin

Anhörigcenter har anpassat sin verksamhet under pågående pandemi och vi håller bara öppet vid inbokade tider. Vi kan behöva göra ändringar i programmet med tanke på den pågående pandemin. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer - har du symtom ska du stanna hemma.
Vi finns även tillgängliga på telefon alla vardagar 8-16.

 

 

Besöksadress
Västergatan 23

Postadress
434 81 Kungsbacka