Boende för dig med funktionsnedsättning

Bostad med särskild service för barn och unga - för barn och unga med funktionsnedsättning som behöver ett komplement till föräldrahemmet.

Korttidshem för barn och unga - för barn och unga med funktionsnedsättning som då och då behöver bo någon annanstans än i föräldrahemmet.

Bostad med särskild service för vuxna - för dig med utvecklingsstörning, autism, autismliknande tillstånd, psykisk funktionsnedsättning eller en förvärvad hjärnskada.