Dödsfall och begravning

När en person avlidit är det de anhöriga som ombesörjer begravningen. Man kan få hjälp av en begravningsbyrå eller ordna den själv.

Man måste gravsätta, men man behöver inte ha en begravningsceremoni. Det finns stora möjligheter att göra avskedet personligt.

Begravning inom Svenska kyrkan

En avliden person, som var medlem i Svenska Kyrkan, ska begravas enligt Svenska kyrkans ordning, om den avlidne inte önskat något annat. Du kan vända dig till den församling som din anhörige tillhörde. Hur begravningsgudstjänsten bör gå till kan man läsa i psalmboken.

Begravning inom annat trossamfund 

Om den avlidne tillhörde ett annat trossamfund än Svenska kyrkan genomförs begravningen enligt det samfundets ordning, om den avlidne inte önskat något annat. Du kan få mer information av det trossamfund som din anhörige tillhörde.

Icke religiös begravning

I dagligt tal kallas en icke religiös begravning för borgerlig begravning. De anhöriga har stor frihet att utforma den borgerliga begravningen efter sina egna önskemål, men enligt lagen ska man respektera ceremonins allvarliga karaktär.

Begravningsförrättare

Den person som leder den borgerliga begravningen kallas begravningsförrättare eller officiant. Begravningsförrättaren kan vara en släkting, en vän eller en utomstående.

Lokal

Icke religiösa begravningar kan hållas i kapell eller liknande lokaler. I Kungsbacka kommun kan icke religiösa begravningar hållas i Skogskapellet vid Skogskyrkogården i centrala Kungsbacka.

Information om begravningar

I begravningslagen finns regler för gravsättning och kremering, men den säger inget om begravningen i övrigt.

Mer information om religiösa begravningar lämnas av Svenska kyrkan och de olika trossamfunden.

På organisationen Humanisternas webbplats finns information om icke religiösa begravningar. Humanisterna erbjuder också officianter.

"Den svenska Högtidsboken" innehåller förslag till alternativa ceremonier för livets högtider, bland annat för begravningar. Högtidsboken finns att låna på biblioteken.

Begravningsbyråerna kan också lämna information.

Sprida aska

Om du vill strö ut aska efter en avliden person någon annanstans än på en begravningsplats måste du ha tillstånd från länsstyrelsen i det län där du vill sprida askan.

Begravningsombud

Svenska kyrkan har i uppdrag från svenska staten att ansvara för begravningar för människor som bor i Sverige, det vill säga även för dem som inte tillhör Svenska kyrkan. 

Begravningsombud i Kungsbacka kommun

Bouppteckning

Bouppteckning är en sammanställning över en avlidens tillgångar och skulder och ska göras inom tre månader efter dödsfallet.

Mer om bouppteckning

Dödsboanmälan

Om en avliden persons tillgångarna inte räcker till begravningskostnaderna kan kommunens Individ & Familjeomsorg göra en så kallad dödsboanmälan.

Mer om dödsboanmälan