Begravningsombud

Svenska kyrkan har i uppdrag från svenska staten att ansvara för begravningar för människor som bor i Sverige, det vill säga även för dem som inte tillhör Svenska kyrkan. För att ta tillvara dessa personers intressen utser länsstyrelserna begravningsombud.

Begravningsombud i Kungsbacka kommun

Sten Kristoferson
Skrivarevägen 15
432 74 Träslövsläge
0340-413 70
sten.kristoferson@spray.se

Ombudets uppgift är att:

  • känna till hur begravningsverksamheten är organiserad och hur den utförs för dem som inte tillhör Svenska kyrkan
  • känna till vilka önskemål om begravningsverksamheten de invånare har som inte tillhör Svenska kyrkan
  • föreslå de åtgärder som behövs för att tillgodose önskemålen
  • kontrollera att begravningsavgiften är rimlig 
  • ta emot synpunkter och svara på frågor om begravningsverksamheten för dem som inte tillhör Svenska kyrkan.

Begravningsavgiften 

För Svenska kyrkans service betalar alla som är skattebetalare en begravningsavgift. Avgiften står på skattsedeln.

För dem som inte tillhör Svenska kyrkan bestäms begravningsavgiften av Kammarkollegiet, efter att begravningsombuden godkänt förslaget till avgift.

Medlemmar i Svenska kyrkan betalar en kyrkoavgift, där begravningsavgiften ingår.

I begravningsavgiften ingår:

  • gravsättning
  • kremering
  • vissa transporter
  • tillgång till en lokal för begravningsceremonin.

Begravningsavgiften är olika stor i olika församlingar. Ta kontakt med din församling eller med begravningsombudet för mera information.