Bouppteckning

Bouppteckning är en sammanställning över en avlidens tillgångar och skulder och ska göras inom tre månader efter dödsfallet.

Krävs det längre tid ska man ansöka om förlängning hos skattemyndigheten i den avlidnes hemort.

Inom en månad efter det att bouppteckningen har upprättats ska den lämnas in till skattekontoret i den avlidnes hemort. För den som bor i Halland är det skattekontoret i Kalmar som tar emot bouppteckningen, registrerar den och bestämmer om arvsskatt ska betalas.

Om man anlitar en begravningsbyrå vid dödsfallet hjälper de till med att upprätta en bouppteckning.

Information om bouppteckning lämnas av:
Skatteverket i Kalmar
0480-45 67 90
vaxjo@skatteverket.se

Postadress:
Skatteverket
Bouppteckningsärenden 
391 87 Kalmar

Dödsboanmälan 

Om ett avliden saknar tillgångar kan man vända sig till kommunens Individ & Familjeomsorg för att få hjälp med en dödsboanmälan.

Mer om dödsboanmälan