Dödsboanmälan

Om en person som avlidit saknar egendom behöver man inte göra bouppteckning.

Detsamma gäller om tillgångarna inte räcker till annat än begravningskostnaderna och andra utgifter med anledning av dödsfallet.

I dessa fall kan kommunens enheten för Myndighet på Gymnasium & Arbetsmarknad göra en anmälan till skatteverket. En handläggare gör då ett hembesök och en redovisning av dödsboets ekonomiska ställning.

Kontakta gärna

Myndighetshandläggare Annika Berndtsson
0300-83 47 67
annika.berndtsson@kungsbacka.se

Myndighetshandläggare Monia Nord
0300-83 73 99 
monia.nord@kungsbacka.se

Telefontid är mellan 8.30-9.30 övrig tid ring Kungsbacka direkt på 0300-83 40 00 och lämna ett meddelande så blir du uppringd.