Ekonomisk hjälp och bidrag

Alla kan någon gång få ekonomiska problem. Kommunen erbjuder rådgivning och stöd till dig som har behov av ekonomisk hjälp för att klara din vardag.

På sidorna under den här rubriken kan du läsa om försörjningsstöd, bostadstillägg och olika typer av bidrag.

Om du inte har tillräcklig inkomst att försörja dig kan du ansöka om försörjningsstöd. Behöver hjälp att bo kvar i din bostad har kommunen boendepedagoger som arbetar förebyggande och hjälper dig med råd, stöd och information kring boende. Ideella föreningar som bedriver frivilligt socialt arbete kan ansöka om föreningsbidrag.