Bostadsbidrag och bostadstillägg

Om du har låga inkomster kan du ha rätt till att få hjälp med din boendekostnad. Det finns olika sorters bidrag och vilket du kan söka beror på din situation.

Du som har barn eller är studerande kan få bostadsbidrag. Du ansöker om bostadsbidrag hos Försäkringskassan.

Du som är pensionär eller har en funktionsnedsättning kan få bostadstillägg. Du som är pensionär ansöker om bostadstillägg hos Pensionsmyndigheten och du som har en funktionsnedsättning ansöker hos Försäkringskassan.