Bostadstillägg för pensionärer

Om du är pensionär kan du ha rätt till bostadstillägg. Det är din bostadskostnad, dina inkomster och eventuella tillgångar som avgör om du kan få bostadstillägg. Från januari 2022 ändras beräkningen för bostadstillägget vilket innebär att fler pensionärer kan ha rätt till förmånen.

Bostadstillägg är ett skattefritt tillägg till den allmänna pensionen. Du kan ansöka om bostadstillägget oavsett om du hyr eller äger din bostad, och även om du har förmögenhet. Du kan ha rätt till bostadstillägg även om du bor tillsammans med en partner. Du kan ansöka från det att du fyller 65 år och tar ut hela din allmänna pension.

Innan du ansöker

  • För att ha rätt till bostadstillägg som pensionär behöver du vara 65 år eller äldre och bo i Sverige. Du behöver ta ut hela din allmänna pension inklusive hel premiepension. Hela din ekonomi tas med i beräkningen, även sommarhus och andra tillgångar.
     
  • De flesta som har bostadstillägg i dag bor själva, betalar 4 000 kronor eller mer för sitt boende och har sammanlagt mindre än 14 000 kronor i pension och andra inkomster varje månad efter skatt.

För att få veta om du bör ansöka om bostadstillägg kan du göra en beräkning på Pensionsmyndighetens webbplats: Preliminär beräkning.
Du kan även ringa Pensionsmyndighetens kundservice på 0771-776 776 så hjälper de dig att göra en beräkning.

Du eller anhörig kan ansöka

Du ansöker enklast och snabbast på Pensionsmyndighetens webbplats. Vill du använda blankett finns den att ladda ned eller så beställer du en via Pensionsmyndighetens kundservice. Det är viktigt att du fyller i blanketten korrekt och komplett för att undvika lång handläggningstid.

Är du anhörig till någon som inte längre kan ha hand om sin ekonomi kan du som anhörig göra ansökan åt din närstående.

Ha din e-legitimation tillgänglig och gör din eller anhörigs ansökan här: Ansökan om bostadstillägg