Ekonomiskt bistånd

Om du inte har tillräcklig inkomst för att försörja dig eller din familj kan du ansöka om ekonomiskt bistånd. Det är den sista utvägen när alla andra alternativ är uttömda och prövas individuellt.
 • Nu gör vi det enklare att söka ekonomisk bistånd

  +

  Nu kan du ansöka om ekonomiskt bistånd via en
  e-tjänst här på kommunens webbplats. Det innebär att du kan ansöka via dator, smartphone eller surfplatta. Du kan ansöka när du vill på dygnet och genom att använda e-ansökan sparar både du och vi tid i handläggningen.

  Bank-id

  För att kunna göra en ansökan behöver du ha bank-id och vara folkbokförd i Kungsbacka kommun. Söker du tillsammans med en partner behöver båda signera ansökan när den är färdig via bank-id. Om du saknar bank-id kontaktar du din bank. Du kan också läsa mer på www.bankid.com 

  Så här funkar det

  Under rubriken "Så här ansöker du" längre ner på sidan, hittar du information om hur du gör en ansökan via e-tjänsten. Där finns också en film som visar hur du gör. Textningen till den går att få på flera olika språk.

  E-tjänsten hittar du på den här sidan längst upp till höger.

  Du kan bara ansöka om ekonomiskt bistånd en gång per månad. När du har skickat in din ansökan för en månadsperiod stängs e-ansökan för nya ansökningar. Om du har skäl för att fortsätta lämna in din ansökan på papper så är det fortfarande möjligt.

 • Vad kan jag ansöka om?

  +

  Det ekonomiska biståndet baseras på en riksnorm som regeringen fastställt för alla kommuner, men också på skäliga kostnader utanför riksnormen. I riksnormen ligger kostnader som är någorlunda lika för alla. Så som kostnader för mat, kläder och hygien. Kostnader för boende och en del andra behov där variationen kan vara stor, ligger utanför riksnormen. Läs mer på Socialstyrelsens webbplats

  Gör en provberäkning

  På socialstyrelsens webbplats kan du göra en förenklad beräkning för att få reda på om din ekonomi ligger över eller under nivån för ekonomiskt bistånd. Vårt beslut bygger dock på en individuell bedömning. 

  Socialstyrelsens webbplats

 • Vem kan ansöka om ekonomiskt bistånd?

  +

  Du som vill ansöka om ekonomiskt bistånd ska i första hand ta kontakt med kommunen där du bor om dina inkomster inte räcker för att täcka din eller din familjs grundläggande behov.

  Du ska göra allt för att bidra till din försörjning

  Du ska planera din ekonomi, söka arbete samt att du sökt alla andra bidrag som du har möjlighet att få, till exempel bostadsbidrag hos Försäkringskassan eller A-kassa/ALFA-kassa. Om du saknar arbete krävs att du är aktivt arbetssökande och inskriven på arbetsförmedlingen. Kommunen erbjuder rådgivning och stöd till dig som har behov av ekonomisk hjälp för att klara din vardag. Läs mer här

  Tillgångar

  Har du tillgångar, som till exempel bankmedel, aktier eller fonder, ska de användas till din försörjning innan du kan söka ekonomiskt bistånd. Är du gift eller sambo kommer er ekonomi att räknas ihop och ni måste ansöka om ekonomiskt bistånd tillsammans.

  Du som studerar som vuxen

  Du som är vuxen och studerar under terminerna ska i god tid söka alla typer av sommarjobb för att försörja dig själv under studieuppehållet. Om du trots detta inte lyckats få något jobb kan du ansöka om ekonomiskt bistånd. Läs mer här

  Du som är under 21 år

  Studerar du på gymnasiet och är under 21 år är det dina vårdnadshavare som ansvarar för din försörjning. Kan de inte klara sin försörjning är det deras ansvar att söka ekonomiskt bistånd.

  Arbetsmarknadsperspektiv

  Från och med 1 maj 2018 arbetar Kungsbacka kommun med ett aktivt arbetsmarknadsperspektiv med dig som söker ekonomiskt bistånd. Det innebär att du som ansöker kommer gå in i en arbetsmarknadsprocess där målet är att du ska bli självförsörjande. Läs mer här

  När din nyansökan inkommit kommer du inom två arbetsdagar kontaktas via mail eller telefon och få en tid för ett samtal med en arbetsmarknadssekreterare. Till det möte ska du ha med dig ID-handling, CV, lista över sökta jobb eller ett läkarintyg. Detta möte ligger till grund för din rätt till rätt till ekonomiskt bistånd.

 • Så här ansöker du

  +

  Du som ansöker om ekonomiskt bistånd för första gången kan använda e-tjänsten ”Nyansökan ekonomiskt bistånd”. Du som redan har beviljats ekonomiskt bistånd och ska göra en återansökan, använder e-tjänsten "Återansökan ekonomiskt bistånd". Kan eller vill du inte använda e-tjänsterna går det bra att fylla i en blankett. E-tjänsterna och blanketterna hittar du längs upp till höger. Ansökan måste vara fullständig, det vill säga att alla uppgifter vi frågar om måste vara besvarade för att vi ska kunna behandla den.

  Vill du se filmen på ett annat språk än svenska. Klicka på kugghjulet, undertexter och översätt automatiskt. Där kan du välja språk på textningen.

  När du ansöker för första gången (nyansökan) måste du bifoga:

  • ekonomisk översikt från alla i hushållet.
  • bankkontoutdrag från samtliga konton 3 månader tillbaka i tiden.
  • hyresavtal och den senaste hyresavin alternativt underlag för dina boendekostnader.

  Här kan du läsa mer om de handlingar du behöver bifoga för att kunna ansöka

  När du gör en återansökan behöver du inte bifoga dessa handlingar. Men samla alla dina handlingar (kontoutdrag, fakturor, kvitton, hyresavtal, intyg, avtal med mera) om inkomster och utgifter som tas upp i ansökan. Det utförs regelbundna stickprov där du ombeds lämna in dessa underlag. Om du medvetet lämnat felaktiga uppgifter kan det leda till att en polisanmälan görs.

  Eventuell utbetalning av bistånd kommer att ske via SUS, Swedbanks utbetalningssystem. Du behöver ha det konto du vill ha ditt bistånd utbetalt till anslutet. För mer info läs här 

  När du fyllt i blanketten skriver du ut den, skriver under och skickar den till Kompetenscentrum:

  Kungsbacka kommun
  Kompetenscentrum
  434 81 Kungsbacka

  Du kan också lämna in din ansökan på Kompetenscentrum som ligger centralt i Kungsbacka på Södra torggatan 16, i samma hus som Hemköp. Behöver du hjälp med att fylla i en ansökan kan du vända dig till Kompetenscentrum.

  Informationsblad
  Infoblad (pdf) - När du ansöker för första gången
  Infoblad (pdf) - När du ska göra en återansökan

 • När får jag svar?

  +

  När vi fått in en nyansökan och alla handlingar inkommit, samt att du har haft ditt inskrivningssamtal så handlägger vi ditt ärende så fort som möjligt. Har underlagen ej inkommit inom sju dagar kommer du att få avslag på din ansökan. Senast inom åtta arbetsdagar kan du förvänta dig ett svar via post. Eventuell utbetalning sker omgående efter att beslut har fattats.

  Vid en återansökan fattas ett beslut inom fem arbetsdagar som skickas till dig via post tillsammans med en beräkning. Om din återansökan inkommit senast den 20:e sker utbetalning den 27:e varje månad eller första vardagen närmast den 27:e. Tänk på att eventuella helgdagar och högtider kan påverka detta och att de då behöver ansökan komma in tidigare än så.  Inkommer ansökan efter den 20:e sker handläggning och utbetalning så snart som möjligt.

 • Vad händer om jag får avslag?

  +

  Ekonomiskt bistånd beviljas och betalas ut månadsvis. Får du avslag har du alltid rätt att söka igen nästkommande månad. Du har också möjlighet att överklaga beslutet. Avslagsbeslut ges alltid skriftligt med information om hur man gör för att överklaga.

  Informationsblad
  Infoblad (pdf) - När du får avslag på din ansökan

 • Akuta ärenden

  +

  Vid akuta ärenden, om du saknar mat för dagen, är i akut behov av medicin, saknar en plats att sova för natten eller behöver skydd kan du besöka oss på Kompetenscentrum, Södra torggatan 16 (samma hus som Hemköp), på vardagar 13.30-14.30. Vid akuta ärenden på kvällar och helger ska du kontakta Socialjouren i Göteborg, 031-365 87 00. Läs mer här

 • Kontakt

  +

  Kompetenscentrum, Södra Torggatan 16 (samma hus som Hemköp) i Kungsbacka.

  Öppettider 
  Måndag 8-18
  Tisdag-torsdag 8-17
  Fredag 8-15

  OBS! onsdag 10 nov har vi planeringsdag och därför ingen telefontid eller jour. Välkommen istället 11 nov.

  Har du frågor eller vill ha en blankett hemskickad kan du ringa: 0300-83 42 97  8.30-9.30 måndag-fredag. Eller e-post: ekonomisktbistand@kungsbacka.se

  Du kan också vända dig till Kommunens kundcenter Kungsbacka Direkt
  Telefon 0300-83 40 00. Du kan också besöka dem i Stadshuset, Storgatan 37 i Kungsbacka, måndag 8-18, tisdag-torsdag 8-17, fredag 8-15. De kan dock inte svara på frågor gällande om du kommer att beviljas ekonomiskt bistånd eller ej.