Arbetsmarknadsperspektiv

Kungsbacka kommun har skiftat från ett socialt perspektiv till ett arbetsmarknadsperspektiv när det gäller försörjningsstöd. Vårt arbetssätt bygger på att arbete är en friskfaktor. Därför kommer du som ansöker om försörjningsstöd gå in i en arbetsmarknadsprocess där målet är att du ska bli självförsörjande.

När du lämnat in din ansökan kommer du inom 24 timmar få en återkoppling och en bokad tid för ett samtal med en arbetsmarknadssekreterare. Tillsammans med denna person göra en arbetsmarknadsplan och du går in i en arbetsmarknadsprocess.

Vad är en arbetsmarknadsprocess?

Det är en planerad period som kan innehålla utbildningsinsatser, praktik eller andra former av anställningar med målet att det ska leda till självförsörjning. För att kunna stötta dig i denna process har vår personal en bred kompetens och ett nära samarbete med det lokala näringslivet.

Vad händer om jag inte kan eller vill delta i en arbetsmarknadsprocess?

Är det så att du behöver extra insatser för att kunna gå in en arbetsmarknadsprocess kommer du att få stöd. Det kan handla om psykisk/fysisk ohälsa eller aktivt/pågående missbruk. Målet är att du efter de extra insatserna ska kunna återgå till arbetsmarknadsprocessen. Om du själv väljer att inte delta i de planerade insatser som vi gemensamt kommer överens om kommer din ansökan om försörjningsstöd avslås.