Underlag till ansökan

När du ansöker om försörjningsstöd för första gången behöver du bifoga kontoutdrag, ekonomisk översikt samt hyreskontrakt eller en sammanställning av boendekostnader för villa eller bostadsrätt.

När du gör en återansökan behöver du inte bifoga dessa handlingar. Men spara alla uppgifter om inkomster och utgifter som tas upp i ansökan. Det utförs regelbundna stickprov där du ombeds lämna in dessa underlag.

Om du ansöker via blankett bifogar du underlaget som papperskopior. Använder du vår e-tjänst går det bra att bifoga elektroniska kopior. Du kan tex. fota av handlingar med din telefon, scanna in eller bifoga en skärmdump (printscren).

Kontoutdrag

Logga in på internetbanken, om du har möjlighet till det, och skriv ut ett kontoutdrag för alla konton du har. Även barn och ungdomars konton ska redovisas. Dator och skrivare finns på Kompetenscentrum reception och i stadshusets entré. Kontoutdrag för tre hela månader före den månad som du ansöker för, ska lämnas in till oss. Har du inte möjlighet att logga in och skriva ut själv får du kontakta din bank som hjälper dig med kontoutdraget.

Ekonomisk översikt

Du hittar den ekonomiska översikten i din internetbank. ”Ekonomisk översikt” är en sida där du kan se alla konton, eventuella fondkonton och lån som du har.

Hyreskontrakt/boendekostnader

Ditt hyreskontrakt för det boende du har, som ska vara underskrivet. Är du inneboende hos någon så får ni skriva ett inneboendekontrakt som exempelvis finns att hitta på internet. Hemmavarande ungdomar beviljas i princip ingen hyreskostnad utan endast i undantagsfall. Om du bor i villa eller bostadsrätt så beräknas försörjningsstöd enbart utifrån ränteutgifter och då får du lämna in underlag på dessa. Även vatten/avlopp, sophämtning, sotning och vägavgifter är godkända utgifter. Du ska även lämna in din senaste hyresavi.

Självdeklaration

Senaste självdeklarationen med samtliga fyra sidor, slutskattsedel eller kontrolluppgifter från Skatteverket. Om du inte har kvar din deklaration hemma får du gå in på Skatteverkets hemsida och logga in med ditt Bank-ID och skriva ut en kopia. Du kan också kontakta Skatteverket och få den hemskickad. Har du inte haft inkomst föregående år eller inte deklarerat får du kontakta Skatteverket för en kontrolluppgift där det framgår att du är så kallat 0-klassad.

Om du är sjukskriven

Kan du behöva lämna läkarintyg som styrker detta även om du inte är berättigad till någon ersättning från Försäkringskassan. Du får läkarintyg från din vårdgivare.

Om du är arbetslös

Kan du behöva lämna in aktivitetsrapport och en utskrift från ditt planeringsverktyg från Arbetsförmedlingen samt ett intyg som visar när du skrev in dig. För att ha rätt till ekonomiskt bistånd om du inte är sjukskriven och inte arbetar heltid så måste du vara inskriven på Arbetsförmedlingen. Då ska du ha gjort upp en handlingsplan tillsammans med din handläggare och följa den. Aktivitetsrapport och planering finns att få utskrivet på Arbetsförmedlingen. Du kan även skriva ut detta själv via din sida på Arbetsförmedlingen.

Du kan även komma att behöva lämna in en jobbsökarlista, som visar vilka arbeten som du sökt. För att ha rätt till ekonomiskt bistånd om du är arbetssökande måste du vara aktivt arbetssökande och söka minst 20 arbeten per månad (om du inte har någon annan aktivitet).

Det räcker att du skriver ned på ett papper vilka jobb du har sökt, vilket datum du sökt jobben, hur du har sökt och vad som hänt därefter (t.ex. att du inte fått jobbet eller att du fått komma på intervju). Det finns också blankett att hämta på Kompetenscentrum som du kan fylla i. En utskrift från Arbetsförmedlingens sida över vilka arbeten du sökt går också bra. Du måste söka alla arbeten som du kan få. Du måste söka i ett stort geografiskt område, det vill säga hela Sverige, om du inte har några särskilda hinder för det.

Umgängesintyg

Den andra föräldern skriver ett intyg på hur umgänget med barnet ser ut.

Hemförsäkring

Det är bara hemförsäkringsdelen av försäkringen som täcks av ekonomiskt bistånd, ej tilläggsförsäkringar som t.ex. ”drulleförsäkring”

Fakturaunderlag och kvitton

Spara alla fakturor och kvitton du använt som underlag för att få ekonomiskt bistånd. Du kan komma att behöva visa dessa vid stickprov eller komplettering.