Hjälp att bo kvar

Att inte kunna betala sin hyra eller att störa andra hyresgäster är de två vanligaste orsakerna till att förlora sitt hyreskontrakt. Det kan i förlängningen leda till hemlöshet. Våra boendepedagoger arbetar förebyggande och hjälper dig med råd, stöd och information kring boende.

Hyresvärden är enligt hyreslagen skyldig att meddela socialnämnden i kommunen,  om en hyresgäst riskerar att bli tvingad att flytta från sin bostad på grund av:

  • hyresskuld
  • störning
  • sanitär olägenhet

För att förhindra en vräkning samverkar boendepedagogerna med hyresvärdarna och kommunens socialsekreterare.

Boendepedagogerna kontaktar dig per brev eller telefon för att erbjuda stöd och hjälp.

Boendegruppen

0300-83 39 78
0300-83 39 76
0300-83 39 70

boendegruppen@kungsbacka.se 

Öppettider
Måndag 8-18
Tisdag-torsdag 8-17
Fredag 8-15 

Besöksadress
Teknikgatan 12

Postadress
Box 104 14
434 24 Kungsbacka