Frågor och svar om hyresskuld och vräkning

Här hittar du vanliga frågor och svar om vad som händer när du har en hyresskuld och om du riskerar att bli vräkt från din bostad.

Jag kan inte betala hyran i tid denna månad. Vad gör jag?
Kontakta din hyresvärd innan förfallodagen. Meddela vad som hänt och hur du tänker göra. Fråga om det går bra att betala in i efterskott och när du i så fall ska göra det.

Vad händer när hyran betalas för sent?
Hyran ska betalas i förskott senast sista vardagen i månaden, förfallodagen. Om man dröjer med att betala hyran mer än en vecka efter förfallodagen är hyresrätten förverkad och hyresvärden kan säga upp avtalet i förtid.

Vad händer sedan?
Ärendet lämnas till ett inkassoföretag. Du får ett brev, ett inkassokrav, från företaget där det står när hyran måste vara betald. På hyresbeloppet läggs ett inkassokrav på cirka 180 kronor. Om du trots inkassokravet inte betalar hyran kontaktar inkassoföretaget Kronofogden. Du får sedan ett brev från Kronofogden, ett betalningsföreläggande, där det står att du har tre veckor på dig att betala hela skulden för att återfå hyresrätten. Du kan också överklaga betalningsföreläggandet inom tre eckor, om du anser att det är felaktigt. Om du överklagar kan hyresvärden lämna ärendet till en domstol så att ärendet avgörs där.

Vad händer om jag betalar inom dessa tre veckor?
Du har då återvunnit hyresrätten men har fått en betalningsanmärkning. Utöver det har du fått en ny kostnad till Kronofogden att betala. Förutom själva hyreskostnaden som du var sen med kan det röra sig om cirka 1000 kronor i ytterligare kostnader.

Vad händer om jag inte kan betala hyran inom dessa tre veckor?
Då har möjligheten att återfå hyresrätten passerat. Kronofogden beslutar om och meddelar att du ska avhysas, vräkas, och när det kommer att ske.

Vad kan jag göra för att inte bli vräkt från min bostad?
Om du en gång har blivit vräkt är det oftast mycket svårt att hitta en ny lägenhet. Det är därför viktigt att du själv agerar i ett tidigt skede om dina utgifter blir större än inkomsterna. Ta själv kontakt med din hyresvärd innan det är för sent. Det är möjligt att ni kan hitta en lösning tillsammans. Kontakta gärna Individ & Familjeomsorg i ett tidigt skede för rådgivning och information om hjälp och stöd, telefon 0300-83 42 97.

Vad händer vid och efter vräkningen?
Du ska ha fått meddelande från Kronofogden om tidpunkten för avhysningen, vräkningen. Om du inte har flyttat frivilligt innan dess kommer Kronofogden till din bostad. De byter lås och tömmer din lägenhet, om du inte redan gjort det själv. Dina saker magasineras i tre månader. Kostnaden för magasineringen kommer att läggas på din tidigare skuld. Om du inte hämtar dina saker inom tre månader säljs eller slängs det som magasinerats. Hör efter om du kan en del av det du har magasinerat även om du inte kan hämta allt. Ofta får du betala en avgift.

Vad händer om jag ofta betalar hyran för sent?
Om du ofta betalar hyran för sent har hyresvärden ändå rätt att säga upp ditt hyresavtal. Det kan räcka att du ofta betalar hyran 1-2 dagar för sent.

Var kan jag få mer information?
Ring Kronofogden på 0771-73 73 00 eller se webbsidan www.kronofogden.se, ange till exempel avhysning som sökord på hemsidan för att hitta rätt.