Bidrag från stiftelser och fonder

Det finns flera stiftelser och fonder som delar ut medel. Vissa kan personer ur allmänheten söka från, vissa delar ut till personer i verksamheten. Ett sådant exempel är stipendier till skolelever.

Komplett lista

Ansökningstiden varierar. Två av stiftelserna som nämnden för Individ & Familjeomsorgs förfogar över, Tage Larssons stiftelse och kapten Menns fond, har sista ansökningsdag den 31 mars.

Klicka här för en komplett lista över de stiftelser och fonder som Kungsbackas kommuninvånare kan söka medel ur.

Kontakta gärna