Försörjningsstöd

Om du inte har tillräcklig inkomst för att försörja dig eller din familj kan du ansöka om försörjningsstöd. Det är en tillfällig ekonomisk hjälp från kommunen som du kan få om du inte kan försörja dig på egen hand. Rätten till stöd prövas individuellt. Försörjningsstöd är den sista utvägen när alla andra alternativ är uttömda.
 • Vad är försörjningsstöd

  +

  Försörjningsstödet baseras på en riksnorm som regeringen fastställt för alla kommuner, men också på skäliga kostnader utanför riksnormen.

  I riksnormen ligger kostnader som är någorlunda lika för alla. Så som kostnader för mat, kläder och hygien. Kostnader för boende och en del andra behov där variationen kan vara stor, ligger utanför riksnormen. Läs mer på Socialstyrelsens webbplats

 • Vem kan söka försörjningsstöd?

  +

  Du som vill ansöka om försörjningsstöd ska i första hand ta kontakt med kommunen där du bor om dina inkomster inte räcker för att täcka din eller din familjs grundläggande behov.

  Du ska göra allt för att bidra till din försörjning

  Du ska planera din ekonomi, söka arbete samt att du sökt alla andra bidrag som du har möjlighet att få, till exempel bostadsbidrag hos Försäkringskassan eller A-kassa/ALFA-kassa. Om du saknar arbete krävs att du är aktivt arbetssökande och inskriven på arbetsförmedlingen. Kommunen erbjuder rådgivning och stöd till dig som har behov av ekonomisk hjälp för att klara din vardag. Läs mer här

  Tillgångar

  Har du tillgångar, som till exempel bankmedel, aktier eller fonder, ska de användas till din försörjning innan du kan söka försörjningsstöd. Är du gift eller sambo kommer er ekonomi att räknas ihop och ni måste ansöka om försörjningsstöd tillsammans.

  Du som studerar som vuxen

  Du som är vuxen och studerar under terminerna ska i god tid söka alla typer av sommarjobb för att försörja dig själv under studieuppehållet. Om du trots detta inte lyckats få något jobb kan du ansöka om försörjningsstöd.

  Det här krävs för att få försörjningsstöd för dig som studerar som vuxen:

  • Att behovet inte kan tillgodoses på annat sätt, till exempel genom egna tillgångar
  • Att du kan visa att du i god tid, från februari månad, har försökt hitta ett sommarjobb, sökt alla arbeten du är kvalificerad för och sökt inom rimligt pendlingsavstånd
  • Att du fortsätter söka arbeten under sommaruppehållet
  • Att du anmäler dig på Arbetsförmedlingen första dagen under studieuppehållet

  Även om du har fått sommarjobb kan det dröja innan du får din första lön. Du kan då beviljas försörjningsstöd som förskott på kommande inkomst eller annan ersättning, om du uppfyller kraven för att få försörjningsstöd. Det innebär att du blir återbetalningsskyldig. Om du inte har fått arbete under sommaruppehållet anvisas du en praktikplats eller annan aktivitet inom kommunal verksamhet under cirka fyra veckor.

  Du som är under 21 år

  Studerar du på gymnasiet och är under 21 år är det dina vårdnadshavare som ansvarar för din försörjning. Kan de inte klara sin försörjning är det deras ansvar att söka försörjningsstöd.

 • Provberäkning

  +

  På socialstyrelsens webbplats kan du göra en förenklad beräkning för att få reda på om din ekonomi ligger över eller under nivån för försörjningsstöd. Vårt beslut bygger dock på en individuell bedömning. Socialstyrelsens webbplats

 • Arbetsmarknadsperspektiv

  +

  Från och med 1 maj 2018 arbetar Kungsbacka kommun med ett aktivt arbetsmarknadsperspektiv med dig som söker försörjningsstöd. Det innebär att du som söker försörjningsstöd kommer gå in i en arbetsmarknadsprocess där målet är att du ska bli självförsörjande. Läs mer här

 • Så här ansöker du

  +

  Du som ansöker om försörjningsstöd för första gången fyller i blanketten ”Nyansökan försörjningsstöd”. Du som redan har beviljats försörjningsstöd och ska göra en återansökan, fyller i blanketten "Återansökan försörjningsstöd". Blanketterna hittar du längs upp till höger.

  Samla alla dina handlingar (kontoutdrag, fakturor, kvitton, hyresavtal, intyg, avtal med mera) om inkomster och utgifter som ska tas upp i ansökan. Om du medvetet lämnat felaktiga uppgifter kan det leda till att en polisanmälan görs.

  När du fyllt i blanketten skriver du under, skriver ut den och skickar den till Kompetenscentrum, Södra Torggatan 16, 434 30 Kungsbacka. Du kan också lämna in den på Kompetenscentrum som ligger centralt i Kungsbacka (samma hus som Hemköp). Ansökan måste vara fullständig, det vill säga att alla uppgifter vi frågar om måste vara besvarade för att vi ska kunna behandla den. Behöver du hjälp med att fylla i en ansökan kan du vända dig till Kompetenscentrum.

  Film – så här fyller du i en nyansökan

   

 • När får jag svar?

  +

  När du lämnat in en nyansökan kommer du inom 24 timmar få en återkoppling och en bokad tid för ett samtal med en arbetsmarknadssekreterare. Förutsatt att du blir beviljad försörjningsstöd kommer du tillsammans med denna person göra en arbetsmarknadsplan och du går in i en arbetsmarknadsprocess. Vid återansökan får du beslut via post.

  Läs mer om vad en arbetsmarknadsprocess är

 • Vad händer om jag får avslag?

  +

  Försörjningsstöd beviljas och betalas ut månadsvis. Får du avslag har du alltid rätt att söka igen nästkommande månad. Du har också möjlighet att överklaga beslutet. Avslagsbeslut ges alltid skriftligt med information om hur man gör för att överklaga.

 • Akuta ärenden

  +

  Vid akuta ärenden, om du saknar mat, är i akut behov av medicin, saknar en plats att sova för natten eller behöver skydd kan du besöka oss på Kompetenscentrum, Södra torggatan 16 (samma hus som Hemköp), på vardagar 13.30-14.30. Vid akuta ärenden på kvällar och helger ska du kontakta Socialjouren i Göteborg, 031-365 87 00. Läs mer här

 • Kontakt

  +

  Kompetenscentrum, Södra Torggatan 16 (samma hus som Hemköp) i Kungsbacka.

  Öppettider
  Måndag 8-18
  Tisdag-torsdag 8-17
  Fredag 8-15

  Har du frågor eller vill ha en blankett hemskickad kan du ringa: 0300-83 42 97 måndagar 8.30-9.30 tisdag-fredag 10-11. Eller skicka e-post: ekonomisktbistand@kungsbacka.se

  Du kan också vända dig till Kommunens kundcenter Kungsbacka Direkt
  Telefon 0300-83 40 00. Du kan också besöka dem i Stadshuset, Storgatan 37 i Kungsbacka, måndag 8-18, tisdag-torsdag 8-17, fredag 8-15. De kan dock inte svara på frågor gällande om du kommer att beviljas försörjningsstöd eller ej.