Ekonomisk hjälp och rådgivning

Alla kan någon gång få ekonomiska problem. Kommunen erbjuder rådgivning och stöd till dig som har behov av ekonomisk hjälp för att klara din vardag.

På sidorna under den här rubriken kan du läsa om kommunens ekonomiska rådgivning, försörjningsstöd samt olika typer av bidrag.