Ekonomisk rådgivning

Du som bor i Kungsbacka kommun har möjlighet att kostnadsfritt få råd och stöd i skuld- och budgetfrågor. Det är aldrig försent att reda ut en tilltrasslad ekonomi.

Hos oss kan du få råd om hushållsekonomi, budgetplanering och skuldsanering. Vi hjälper dig också att hitta lösningar på betalningsproblem. Vi som jobbar med ekonomisk rådgivning har tystnadsplikt.

Du kan beställa en tid för ett samtal med oss. Vi finns i stadshuset i Kungsbacka, Storgatan 37.

Det här krävs för att du ska få skuldsanering

Vi kan hjälpa dig med skuldsanering om...

... du är privatperson eller driver egen firma
... du är bosatt i Kungsbacka
... du inte har haft näringsförbud de senaste fem åren
... du inte har fått skuldsanering tidigare
... du inte har begått allvarligare brott.

Kontakta gärna